Teho-osaston kuvituskuva

Tehohoito

Hoidamme potilaita, joilla on henkeä uhkaava elintoimintojen häiriö tai sellaisen uhka, mutta hyvä toipuminen on hoidon myötä mahdollista. Tavallisimmin tehohoitoa edellyttää vakava hengityksen, verenkierron, tajunnan tai munuaistoiminnan häiriö tai näiden yhdistelmä. Osa potilaista tarvitsee suunnitellusti leikkauksen jälkeistä tehohoitoa toimenpiteen tai perussairauksiensa takia.

Tehohoidossa seuraamme potilaan tilaa jatkuvalla valvonnalla tarkkailulaitteiden avulla. Potilaan mahdollisia perussairauksia sekä tehohoitoon johtanutta tautia tai vammaa seurataan laboratoriokokeilla sekä erilaisilla kuvantamistutkimuksilla.

  • Hengitysvajausta voidaan hoitaa hengityslaitteella joko erityisen maskin avulla tai hengitysputken kautta.
  • Verenkiertoa tuetaan lääkehoidolla.
  • Tarvittaessa munuaisten vajaatoimintaa voidaan hoitaa munuaisten korvaushoitolaitteella.

Potilas on tehohoidon aikana usein kevyessä tai joskus syvemmässäkin unessa erilaisten rauhoittavien lääkeaineiden avulla. Tämä on tarpeen hoidon mahdollistamiseksi ja sairaustilan vuoksi.

Tehovalvontahoidossa hoidamme potilaita, joilla on yksi tai kaksi lievää tai yksittäinen keskivaikea elintoimintahäiriö tai sen uhka. Tehovalvonnassa elintoimintojen häiriöitä ja sairauden vaikeusasteen muutoksia tarkkaillaan ja arvioidaan jatkuvasti, mutta hoito vaatii vähemmän laitteilla toteutettavia hoitoja ja yksinkertaisempia lääkehoitoja kuin tehohoidossa.

Ennen raskausviikkoa 32 syntyneiden keskosten hoito on keskitetty Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Potilaan siirrosta teholle päättää teho-osaston lääkäri yhteistyössä lähettävän tai taustaerikoisalan lääkärin kanssa. Palvelu on maksullinen.

Toimintaohjeita omaisille

Potilasta koskevia tietoja annamme vain lähiomaiselle. Noudatamme potilaan toivomusta siitä, kenelle tietoja voinnista ja hoidosta annetaan. Mikäli potilas ei itse kykene ilmaisemaan toivomustaan, otamme huomioon hänen lähiomaistensa toivomukset.

Sairauteen tai onnettomuuteen liittyvään henkiseen järkytykseen omaiset voivat saada apua myös kriisihoitoon erityisesti perehtyneeltä sairaanhoitajalta ja psykologilta.

Sosiaalihoitaja auttaa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Sairaalassa on sairaalapappi ja potilaalla sekä omaisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun, rippiin ja ehtoolliseen. Yhteyden näihin edellä mainittuihin henkilöihin saa parhaiten potilaan hoitajan välityksellä.

Vierailuohjeita

Teho-osastolla usein paras aika vierailla on iltapäivällä tai alkuillasta. Vierailut ovat mahdollisia myös muina aikoina, mutta toivomme niistä sopimista etukäteen puhelimitse.

Suosittelemme lyhyitä vierailuja ja enintään kolmea vierasta samanaikaisesti. Nuhaisena, yskäisenä tai kuumeisena vierailut eivät ole suotavia. Lasten vierailuista on sovittava erikseen. Tuomisina kortit, kirjeet ja valokuvat ovat tervetulleita.

Lääkärinkierron, tutkimusten, hoitojen, raporttien ja potilassiirtojen sekä potilaan tai muiden samassa huoneessa hoidettavien potilaiden hoitotoimet saattavat rajoittaa läheisten vierailua. Vierailulle pääsyä voi odottaa omaisten odotustilassa.

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan keskussairaala

Pohjois-Karjalan keskussairaala on laajan päivystyksen sairaala, joka on jo pitkään ollut yksi Suomen tuottavimmista keskussairaaloista. Sairaalan hoidon laatu ja potilasturvallisuus ovat kansallisissa vertailuissa huippuluokkaa.

Keskussairaalasta löytyvät kaikki tärkeimmät erikoisalat avosydänkirurgiaa ja neurokirurgiaa lukuun ottamatta.


Pääsisäänkäynti muuttunut väliaikaisesti

Pääsisäänkäynti on siirtynyt peruskorjauksen ajaksi H-siipeen sairaalan sisäpihalle, Tikkarinteen puolelle.

Jos saavut autolla, pysäköi parkkihalliin, josta on opasteet väliaikaiselle sisäänkäynnille. H-siiven sisäänkäynnin edessä on lyhyeen pysäköimiseen tarkoitettuja paikkoja saattoliikenteelle.


Päivystyksen sisäänkäyntiin peruskorjaus ei vaikuta. J-rakennuksessa olevan päivystyksen sisäänkäynnin kautta saapuvat päivystyspotilaiden lisäksi synnyttäjät ja lastenkeskuksen asiakkaat, kuten tähänkin saakka.


Asiakaspysäköinti

Pysäköintitalo sijaitsee heti sairaalan sisääntulotien vasemmalla puolella. Sairaalan alueella on muutamia pysäköintipaikkoja myös ulkoalueilla. Pääsisäänkäynnin ja päivystyksen edessä on 30 minuutin pysäköintipaikkoja saatto- ja hakuliikenteelle. Sairaalan alueella pysäköinti on pääasiassa maksullista. Alueella on vain muutama maksuton kiekkopaikka ja koko alue on pysäköinnin valvonnan piirissä. Invalidipaikkoja on ulkoalueilla muun muassa pääsisäänkäynnin luona sekä pysäköintitalon 2. kerroksessa.


Pääaulassa on odotustilaa, ilmoittautumispiste ja vahtimestarien neuvonta/infopiste.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Tehohoidon palvelut
Aikuisten teho-osasto, J2-talon 2. kerros. Vastasyntyneiden teho- ja valvontaosasto Ilmatar, J2-talon 3. kerros.

Käyntitiedot

Muut yhteystiedot

somejako