Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kuva

Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnitteluneuvola (ehkäisyneuvola)

Perhesuunnitteluneuvolan tavoitteena on edistää asiakkaiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Raskauden suunnitteluun ja ehkäisyyn liittyvissä asioissa saat neuvontaa ja hoitoa oman alueen perhesuunnitteluneuvolasta. Yritämme yhdessä löytää sinulle sopivan ehkäisymenetelmän. Ennen ehkäisyn aloittamista tarkistetaan sinun ja lähisukusi terveystiedot, koska ne voivat vaikuttaa suunnitellun ehkäisyn turvallisuuteen.

Perhesuunnitteluneuvolan palveluihin kuuluvat

  • ehkäisyn suunnittelu ja aloitus
  • ehkäisyn seuranta, muun muassa e-pillerireseptien uusiminen
  • ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvonta
  • kierukan asetus, jos ehkäisyn tarve
  • ehkäisyimplantaatin asetus
  • papa-näytteiden otto: ehkäisyasiakkailta papa 3–5 vuoden välein, seurantanäytteet Käypä hoito -suosituksen mukaan, kohdunkaulansyövän seulonta 30–60 -vuotiaille naisille viiden vuoden välein.

Palvelut on tarkoitettu Siun soten alueen asukkaille ja alueella asuville opiskelijoille. Terveydenhoidolliset käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, sairaanhoidollisista käynneistä peritään terveyskeskusmaksu tai sairaanhoitajan käyntimaksu. Sairaanhoidollisia käyntejä ovat esimerkiksi aikaisemman papa-muutoksen vuoksi tehtävä papa-kontrollikäynti tai säännöllisesti runsaiden kuukautisten tutkiminen.

Ehkäisyneuvontaa annetaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Koulujen ja oppilaitosten terveydenhoitajat voivat aloittaa hormonaalisen ehkäisyn terveelle nuorelle.

Lapsettomuushoitoihin ohjaaminen

Tutkimukset aloitetaan pääsääntöisesti, jos raskautta on yritetty yli vuoden. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan lääkärin vastaanotolle, joka voi tehdä lähetteen lapsettomuuspoliklinikalle. Joissain kunnissa lähete tehdään neuvolassa.

Sisältöjulkaisija

Heinäveden, Liperin ja Viinijärven perhesuunnitteluneuvola

Puhelin ja soittoajat
Terveydenhoitaja 013 330 5160
Ma–pe klo 12–13
Käyntiosoite
Käsämäntie 111 C, 83100 Liperi

somejako