Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto palvelee kaikissa oppilaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on

  • oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa.
  • tunnistaa oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarve ja järjestää tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • edistää koko kouluyhteisön ja -ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Oppilas käy terveystarkastuksessa vuosittain. 1., 5. ja 8. luokan tapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat. Tapaamisessa on mahdollista keskustella perheen tarvitsemasta tuesta. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Oppilaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa ota ensisijaisesti yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Koululääkärin vastaanotoista sovitaan etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Jos lapsella on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana (lääkitys, varautuminen ensiaputilanteisiin), siitä on hyvä olla yhteydessä omaan opettajaan ja terveydenhoitajaan.

Erityisruokavalioista otetaan yhteyttä koulun terveydenhoitajaan. Muutoksista perhe ilmoittaa koulun keittiöön.

Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan tarvittaessa kouluterveydenhuollon vastaanotolla. Äkillisissä sairastapauksissa ja kouluajan ulkopuolella ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema.

Peruskoululaisten suun terveyttä hoidetaan hammashoitoloissa.

Kouluterveydenhuolto perustuu lakiin ja on asiakkaalle maksutonta.

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät koulujen verkkosivuilta.

Joensuu

Nuorisoaseman ohjaus- ja neuvontapuhelin

Puhelin ja soittoajat
Ohjaus- ja neuvontapuhelin 013 3305687
ma-to klo 12.00 - 13.00
Johtava sosiaalityöntekijä 013 3305776
Käyntiosoite
Rantakatu 23, 1. krs, 80100 Joensuu

Yhteystiedot

Henkilökunnan yhteystietohaku

Hae henkilökunnan yhteystietoja esimerkiksi avainsanoilla koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, opiskelijahuolto  tai koulun nimellä.

Yhteystiedot löytyvät myös koulujen sivuilta.

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi