Chat seniorineuvonta

Ikäihmisten palvelut kuva

Ikäneuvola

Ikäneuvolan toiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille itsenäisesti kotona asuville ihmisille.

Toimintamme tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin, terveyden ja terveellisten elintapojen sekä toimintakyvyn edistäminen. Sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäiseminen. Ongelmien tunnistaminen sekä varhainen tuki.

Toimintamme sisältää

  • yksilöllisiä terveystapaamisia
  • yleisötilaisuuksia
  • matalan kynnyksen vastaanottotoimintaa eri palvelukeskuksissa
  • omaishoitajien terveystarkastuksia
  • kuntoutustarpeen arviointeja
  • Intoa elämään hyvinvointikurssit.

Yhteystiedot ikäneuvola

Yhteystiedot

Terveydenhoitaja puh. 013 330 7035
Fysioterapeutti puh. 013 330 6956
Terveydenhoitaja puh. 013 330 7262
Sairaanhoitaja puh. 013 330 6558

somejako