Chat seniorineuvonta

Ikäihmisten palvelut kuva

Ikäneuvola

Ikäneuvolan toiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille itsenäisesti kotona asuville ihmisille.

Toimintamme tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin, terveyden ja terveellisten elintapojen sekä toimintakyvyn edistäminen. Sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäiseminen. Ongelmien tunnistaminen sekä varhainen tuki.

Toimintamme sisältää

  • terveyttä edistäviä yleisötilaisuuksia

  • tapahtumia yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen ja yhdistyksien kanssa

  • senioriverkosto yhteistyö

  • Intoa elämään hyvinvointikurssit

  • Omaolo hyvinvointitarkastus

  • vastaanottotoimintaa ajanvarauksella terveyden ja hyvinvoinnin asioissa

  • omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Yhteystiedot ikäneuvola

Yhteystiedot

Terveydenhoitaja puh. 013 330 7035
Palvelukoordinaattori puh. 013 330 8055

somejako