Asiointi kuva

Valinnanvapaus terveydenhuollossa

Jokaisella on oma terveysasema kotikunnassaan. Julkisen terveydenhuollon asiakkaana voit myös valita, minkä terveysaseman palveluja haluat käyttää. Kiireettömän hoidon hoitopaikan voit valita mistä tahansa Suomen julkisista terveysasemista.

Terveysaseman valinta Siun soten alueella

Jos vakituinen asuinkuntasi on Pohjois-Karjalassa, voit valita asiointipaikaksesi minkä tahansa Siun soten terveysaseman ilman erillistä ilmoitusmenettelyä tai sitoutumista yhteen asemaan. Voit asioida vapaasti sinulle kulloinkin parhaiten sopivalla Siun soten terveysasemalla, jolla on vapaita aikoja.

Valinnanmahdollisuus koskee terveysasemien vastaanottojen lisäksi myös suun terveydenhuoltoa, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä neuvolapalveluja. Se ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa tai pitkäaikaista laitoshoitoa. 

Terveysaseman valinta Siun soten ulkopuolelta

Jos asuinkuntasi on muualla kuin Pohjois-Karjalan alueella, voit valita Siun soten terveysaseman ilmoittamalla asiasta kirjallisesti sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemallesi. Jokaisesta siirtyvästä henkilöstä on täytettävä oma terveysasemanvaihtolomakkeensa (pdf) kahtena kappaleena.

Vastuu hoidosta siirtyy uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä, kun ilmoitus on vastaanotettu. Uuden valinnan voit tehdä aikaisintaan, kun vuosi on kulunut edellisestä valinnastasi.

Valinnan mahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa tai pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella. Uudella terveysasemalla sinulta veloitetaan kyseisen kunnan päätösten mukaiset asiakasmaksut.

Terveysaseman valinta tilapäisellä asuinpaikkakunnalla

Jos asut tai oleskelet säännöllisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuolella, esimerkiksi työn, opiskelun, vapaa-ajanvieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen vuoksi, voidaan sinua hoitaa oleskelupaikkakunnallasi myös ilman, että vaihdat hoidostasi vastaavan hoitopaikkasi sinne. 

Hoitosi on kuitenkin silloin perustuttava hoitosuunnitelmaan, joka on laadittu omalla terveysasemallasi. Hoidostasi vastaava terveysasema ei siis vaihdu, jos kiireettömän hoidon valintasi koskee vain niitä terveyspalveluja, jotka sisältyvät hoitosuunnitelmaasi. 

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa

Voit valita Pohjois-Karjalan keskussairaalan hoitopaikaksesi riippumatta asuinpaikastasi.

Jos haluat päästä hoidettavaksi Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, tarvitset lähetteen terveyskeskuslääkäriltä, yksityislääkäriltä tai työterveyslääkäriltä. Kerro lähetettä kirjoittavalle lääkärille, että haluat tulla hoitoon Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Lääkäri tekee lähetteen valitsemaasi hoitopaikkaan.

Matkat korvataan lähimmän hoitopaikan mukaan

Hoitopaikkaa valitessa voi olla aiheellista huomioida sairausvakuutuslain säädökset matkakorvauksista. Kelan matkakorvaukset maksetaan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään hoitopaikkaan, josta kyseisen palvelun voi saada.

Lomake valinnanvapaus terveydenhuollossa

somejako