Asiointi kuva

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo potilasta tai hänen omaisiaan potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies neuvoo, miten menetellään, kun potilas tai hänen omaisensa on tyytymätön annettuun hoitoon tai henkilökunnalta saamaansa kohteluun. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Potilasasiamiehellä on neuvova ja puolueeton rooli. Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota yksittäisissä tapauksissa kantaa hoitoa antaneen yksikön tai sen henkilökunnan toimintaan.

Potilasasiamiehen tehtävät ja monet potilaan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat potilaslakiin
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785.

Potilasasiamiehen palvelut ovat potilaalle maksuttomia.

Tee muistutus verkossa etusivun linkki

Yhteystiedot potilasasiamies

Yhteystiedot

Sosiaali- ja potilasasiavastaavat

Ma klo 8.30–11.30
Ti–to klo 9–11

Hanna Mäkijärvi
Puh. 013 330 8265

Kati Saurula
Puh. 013 330 8268

Käyntiosoite:
Torikatu 18 A, 3. krs
80100 Joensuu

Tapaamiset ajanvarauksella.

sosiaalijapotilasasiavastaavat(at)siunsote.fi

Sähköpostiviestiin ei saa laittaa asiakas- ja potilastietoja.

Voit lähettää viestejä tietoturvallisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta.

Linkki Suomi.fi viestit-palvelu

Lisätietoja Potilasasiamies Sosiaaliasiamies

somejako