Asiointi kuva

Terveys- ja hoitosuunnitelma

Terveys- ja hoitosuunnitelma on pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien potilaiden suunnitelmallisen hoidon työväline.

Terveys- ja hoitosuunnitelman lähtökohtana ovat potilaan omat tarpeet, tavoitteet ja voimavarat ja se laaditaan aina yhdessä potilaan kanssa. Toivomme, että myös läheiset osallistuisivat suunnitelman laatimiseen. Suunnitelman yhtenä osana voi olla potilaan laatima hoitotahto.

Suunnitelmaan kirjataan potilaan keskeiset sairaudet ja vaivat, niiden hoito ja hoidon tavoitteet sekä kuvataan potilaan toimintakyky. Suunnitelmassa ennakoidaan ikääntymisen ja perussairauksien etenemisen mukanaan tuomia asioita, ja miten näissä tilanteissa potilas toivoo itseään hoidettavan. Terveys- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan myös ne asiat, joista potilas itse tai omaiset huolehtivat.

Terveys- ja hoitosuunnitelma auttaa kaikkia potilaan hoitoon osallistuvia ammattilaisia hahmottamaan kokonaistilanteen ja toimimaan siten, että hoito vastaa potilaan yksilöllisiä tarpeita ja toiveita.

Terveys- ja hoitosuunnitelma laaditaan kirjallisena. Se toimitetaan potilaalle ja tallennetaan osaksi hänen potilastietojaan.

Ikäihmisen terveys- ja hoitosuunnitelma on aika laatia tai päivittää, kun

  • itsenäinen kotona pärjääminen vaarantuu
  • mietitään vaihtoehtoja kotihoidon ja palveluasumisen välillä
  • omaisella herää huoli
  • ambulanssi- ja päivystyskäynnit sekä turvapuhelinhälytykset lisääntyvät
  • suunnitellaan tai odotetaan palveluasumiseen siirtymistä
  • potilaan tila muuttuu merkittävästi
  • potilas tai omainen tuo esiin hoitotahtoa
  • potilaalle linjataan palliatiivista tai saattohoitoa.

Terveys- ja hoitosuunnitelma linkit

somejako