Järjestöyhteistyö kuva

Järjestöavustukset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue myöntää järjestöille toiminta- ja teema-avustuksia sekä tukee järjestöjä kumppanuus-, aie- ja yhteistyösopimuksien avulla. Hyvinvointialue voi myöntää avustuksia Pohjois-Karjalassa toimiville rekisteröidyille yleishyödyllisille järjestöille sekä maakuntarajat ylittäville järjestöille, joiden avustettava toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan pohjoiskarjalaisiin.

Avustettavan toiminnan tulee sisällöltään kiinnittyä hyvinvointialueen tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämiseen. Tämänkaltaista toimintaa on

 • eri ikäisten arjen ja toimintakyvyn tukeminen
 • kulttuurihyvinvointityö
 • mielenterveys-, päihde- ja kriisityö
 • turvallisuus ja varautuminen
 • sairausryhmiin, sairauksien ehkäisyyn ja vammaisuuteen kiinnittyvä toiminta
 • sotaveteraanien ja -invalidien toimintakyvyn tukeminen

Avustettavan tai muulla yhteistyösopimuksella tuettavan toiminnan tulee myös kiinnittyä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen keskeisiin ilmiöihin, joita ovat

 • digituki
 • ehkäisevä päihdetyö
 • lähisuhdeväkivallan ehkäisy
 • mielenterveyden edistäminen
 • osallisuuden edistäminen
 • yksinäisyyden ehkäisy
 • ylipainon ja lihavuuden ennaltaehkäisy.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen keskeisistä ilmiöistä kerrotaan tarkemmin asiakirjassa Siun soten laaja hyvinvointikertomus (pdf).

 

Järjestöyhteistyö sivut - linkki pääsivulle

Lähellä yhdistykset nosto Järjestöt sivulla

Tukea, toimintaa, tekemistä yhdistyksissä

 

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjois-Karjalassa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydät yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

somejako