Järjestöyhteistyö kuva

Toiminta-avustukset

Järjestöjen toiminta-avustuksia voivat hakea Pohjois-Karjalaan rekisteröityneet järjestöt sekä maakuntarajat ylittävät järjestöt, joiden avustettava toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan pohjoiskarjalaisiin. Avustettavan toiminnan tulee kiinnittyä hyvinvointialueen tehtäviin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen keskeisiin ilmiöihin.

Vuoden 2024 toiminta-avustusten hakuaika on 14.12.2023 – 26.1.2024. Huomioithan, että toiminta-avustusten sähköinen hakulomake avautuu vasta toiminta-avustusten haun avautuessa.

Toiminta-avustusta haetaan kerran vuodessa joulu-tammikuussa. Toiminta-avustukset haetaan ensisijaisesti sähköisesti Miun palvelut -järjestelmän kautta. Sähköiseen hakulomakkeeseen kirjaudutaan lomakkeen täyttäjän henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Toiminta-avustushakemuksen yhteydessä tulee toimittaa allekirjoitettu pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta koskien hakemuksen tekevän henkilön valtuutusta asian hoitoon. Huomioithan, että toiminta-avustushakemuksen voi lähettää vain hakuaikana. Puutteellisia ja myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa käsittelyyn.

Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella. Paperinen toiminta-avustushakemus tulee lähettää määräaikaan mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon (os. Tikkamäentie 16, M-talo / 3. krs, 80210 Joensuu).

Toiminta-avustuksen raportointi

Toiminta-avustuksen käytöstä raportoidaan siihen kohdistuvan toiminnan päätyttyä tai viimeistään talousarviovuoden päätyttyä erillisellä lomakkeella Miun palvelut -järjestelmän kautta. Toiminta-avustuksesta tulee raportoida mihin toiminta-avustus on käytetty, toiminnan vaikutukset ja merkityksellisyys alueelle, kohderyhmän laajuus tai erityisen haavoittuva asema.

Toiminta-avustuksen käytöstä voi raportoida myös paperilomakkeella. Paperinen toiminta-avustuksen selvitys tulee lähettää hyvinvointialueen kirjaamoon (0s. Tikkamäentie 16, M-talo / 3. krs, 80210 Joensuu).

Järjestöavustukset - linkki sivulle

Lähellä yhdistykset nosto Järjestöt sivulla

Tukea, toimintaa, tekemistä yhdistyksissä

 

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjois-Karjalassa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydät yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

somejako