Järjestöyhteistyö kuva

Toiminta-avustukset

Järjestöjen toiminta-avustuksia voivat hakea Pohjois-Karjalaan rekisteröityneet järjestöt sekä maakuntarajat ylittävät järjestöt, joiden avustettava toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan pohjoiskarjalaisiin. Avustettavan toiminnan tulee kiinnittyä hyvinvointialueen tehtäviin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen keskeisiin ilmiöihin.

Vuoden 2023 toiminta-avustukset on myönnetty. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokouksessaan 16.3.2023 § 12 päättänyt vuoden 2023 toiminta-avustuksista. Voit tutustua päätökseen seuraavan linkin kautta Siun soten Dynasty-tietopalvelussa: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokousasiakirjat
Miten hyvinvointialueen toiminta-avustuskäytänteitä tulee kehittää? Vastaa toiminta-avustuskäytänteiden arviointia ja kehittämistä kosvekaan kyselyyn 30.4.2023 mennessä. 

Toiminta-avustusta haetaan kerran vuodessa joulu-tammikuussa. Toiminta-avustukset haetaan ensisijaisesti sähköisesti Miun palvelut -järjestelmän kautta. Sähköiseen hakulomakkeeseen kirjaudutaan lomakkeen täyttäjän henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Toiminta-avustushakemuksen yhteydessä tulee toimittaa allekirjoitettu pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta koskien hakemuksen tekevän henkilön valtuutusta asian hoitoon. Huomioithan, että toiminta-avustushakemuksen voi lähettää vain hakuaikana. Puutteellisia ja myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa käsittelyyn.

Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella. Paperinen toiminta-avustushakemus tulee lähettää määräaikaan mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon (os. Tikkamäentie 16, M-talo / 3. krs, 80210 Joensuu). 

Toiminta-avustuksen käytöstä raportoidaan siihen kohdistuvan toiminnan päätyttyä tai viimeistään talousarviokauden päätyttyä erillisellä lomakkeella Miun palvelut -järjestelmän kautta. Toiminta-avustuksen raportointilomake tulee Miun palveluihin ja Siun soten nettisivuille myöhemmin.  Toiminta-avustuksesta tulee raportoida mihin toiminta-avustus on käytetty, toiminnan vaikutukset ja merkityksellisyys alueelle, kohderyhmän laajuus tai erityisen haavoittuva asema.

Järjestöavustukset - linkki sivulle

Lähellä yhdistykset nosto Järjestöt sivulla

Tukea, toimintaa, tekemistä yhdistyksissä

 

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjois-Karjalassa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydät yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

somejako