Järjestöyhteistyö kuva

Aie- ja yhteistyösopimukset

Aie- ja yhteistyösopimusta voivat hakea Pohjois-Karjalaan rekisteröityneet järjestöt sekä maakuntarajat ylittävät järjestöt, joiden avustettava toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan pohjoiskarjalaisiin. Avustettavan toiminnan tulee kiinnittyä hyvinvointialueen tehtäviin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen keskeisiin ilmiöihin.

Aie- ja yhteistyösopimus toimii hyvinvointialueen lausuntona järjestölle rahoituksen hakemisessa. Hyvinvointialue voi aie- ja yhteistyösopimuksella puoltaa toimintaa, johon hakija hakee hankeavustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR-rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Aie- ja yhteistyösopimus voi liittyä haettavan hankkeen alaiseen toimintaan tai yleiseen yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa, johon ei liity hyvinvointialueelta tulevaa rahoitusta.

Aie- ja yhteistyösopimuksissa on jatkuva haku ja hyvinvointialue tekee päätökset yhteistyöstä harkinnanvaraisesti. Aie- ja yhteistyösopimusta hakevan on tärkeä huomioida ulkopuolisen rahoitushaun määräajat. Hyvinvointialue ja järjestö tekevät yhteistyöstä aina erillisen sopimuksen. Puoltavan yhteistyösopimuksen pyyntö esitetään sähköisesti Miun palvelut -järjestelmän kautta. 

Järjestöavustukset - linkki sivulle

Lähellä yhdistykset nosto Järjestöt sivulla

Tukea, toimintaa, tekemistä yhdistyksissä

 

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjois-Karjalassa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydät yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

somejako