Järjestöyhteistyö kuva

Yhteistyösopimukset

Yhteistyösopimusta voivat hakea Pohjois-Karjalaan rekisteröityneet järjestöt sekä maakuntarajat ylittävät järjestöt, joiden avustettava toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan pohjoiskarjalaisiin. Avustettavan toiminnan tulee kiinnittyä hyvinvointialueen tehtäviin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen keskeisiin ilmiöihin.

Yhteistyösopimus toimii hyvinvointialueen lausuntona järjestölle rahoituksen hakemisessa. Hyvinvointialue voi yhteistyösopimuksella puoltaa toimintaa, johon hakija hakee hankeavustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR-rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Yhteistyösopimus voi liittyä haettavan hankkeen alaiseen toimintaan tai yleiseen yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa, johon ei liity hyvinvointialueelta tulevaa rahoitusta.

Yhteistyösopimuksissa on jatkuva haku ja hyvinvointialue tekee päätökset yhteistyöstä harkinnanvaraisesti. Yhteistyösopimusta hakevan on tärkeä huomioida ulkopuolisen rahoitushaun määräajat. Hyvinvointialue ja järjestö tekevät yhteistyöstä aina erillisen sopimuksen. Puoltavan yhteistyösopimuksen pyyntö esitetään sähköisesti Miun palvelut -järjestelmän kautta. 

Järjestöavustukset - linkki sivulle

Lähellä yhdistykset nosto Järjestöt sivulla

Tukea, toimintaa, tekemistä yhdistyksissä

 

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjois-Karjalassa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydät yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

somejako