Järjestöyhteistyö kuva

Kumppanuus

Kumppanuutta voivat hakea Pohjois-Karjalaan rekisteröityneet järjestöt sekä maakuntarajat ylittävät järjestöt, joiden avustettava toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan pohjoiskarjalaisiin. Avustettavan toiminnan tulee kiinnittyä hyvinvointialueen tehtäviin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen keskeisiin ilmiöihin.

Hyvinvointialue voi harkinnan mukaan tukea toimintaa, johon järjestö hakee hankeavustusta tai kohdennettua avustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR-hankerahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Hyvinvointialueen avustus toimii täydentävänä julkisena rahoituksena. Hyvinvointialueen avustus voi olla joko rahallista tai henkilötyöpanosta. Hyvinvointialue ja järjestö tekevät hankekumppanuudesta aina erillisen yhteisen sopimuksen.

Järjestö voi myös toimia hankekumppanina, kun hyvinvointialue hakee ulkopuolista rahoitusta. Tällöin järjestön omarahoitusosuudesta neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Kumppanuuksissa on jatkuva haku. Hyvinvointialueen talousarviossa määritellään vuosittain kumppanuuksiin käytettävissä olevat määrärahat. Kumppanuutta hakevan on tärkeä huomioida ulkopuolisen rahoitushaun määräajat. Kumppanuutta esitetään sähköisesti Miun palvelut -järjestelmän kautta.

Järjestöavustukset - linkki sivulle

Lähellä yhdistykset nosto Järjestöt sivulla

Tukea, toimintaa, tekemistä yhdistyksissä

 

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjois-Karjalassa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydät yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

somejako