Tutkimus kuva

Tutkimusluvan hakeminen

Siun sotessa tehtäviin tieteellisiin tutkimuksiin ja yliopiston perustutkintojen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetöihin tarvitaan organisaation tutkimuslupa. Lupa on edellytys esimerkiksi potilasvahinkovakuutuksen ja työnantajavelvoitteiden voimassaoloon.

Tutkimuksilla, joiden tekijöillä ei ole virka- tai työsuhdetta Siun soteen, tulee olla yhteyshenkilö Siun sotessa. Yhteyshenkilö toimii Siun soten edustajana tutkimuksessa ja auttaa tarvittaessa käytännönjärjestelyissä ja lupien hakemisessa.

Rekisteritutkimuksen lupakäytännöt on kuvattu sivulla Rekisteritutkimus.

 

Lupaprosessi

  • Täytä Tutkimuslupahakemus-lomake
  • Liitä hakemukseen asianmukainen tutkimussuunnitelma sekä tarvittaessa tutkimukseen osallistujien tiedote ja suostumuslomake, kopio tutkimuseettisen toimikunnan lausunnosta, muista viranomaisluvista ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesta tietosuojaselosteesta
  • Toimita allekirjoitettu hakemuslomake skannattuna (pdf) ja liitteet erillisinä tiedostoina (pdf tai word) sähköpostitse osoitteeseen: mari.matveinen(at)siunsote.fi
  • Vaihtoehtoisesti voit toimittaa hakemuksen postitse osoitteeseen: Siun sote / Osaamisen kehittämisen palvelut, Torikatu 18, 3. krs, 80100 Joensuu
  • Saat tiedon tutkimuslupapäätöksestä sähköpostitse. Voit aloittaa tutkimuksen vasta luvan myöntämisen jälkeen. 
 

Muutos tutkimuslupaan

Tutkimuslupaan on haettava muutos esimerkiksi silloin, jos tutkimusasetelma muuttuu merkittävästi, vastaava tutkija vaihtuu, luvan voimassaoloaika päättyy tai rekisteriaineiston käsittelyyn tulee uusia henkilöitä.

Muutos tutkimuslupaan haetaan Tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Muutoshakemukseen liitetään muuttuneet/uudet liitteet.

Yhteystiedot Opinnäytetyöt Tutkimusluvan hakeminen

Yhteystiedot

Mari Matveinen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3463
mari.matveinen(at)siunsote.fi

Tutkimuslupahakemus

Opinnäytetyöt lisätietoja linkki

Lisätietoja

Lisätietoja

somejako