Tutkimus kuva

Tieteellinen tutkimus

Siun sotessa tehtäviin tieteellisiin tutkimuksiin tarvitaan organisaation tutkimuslupa. Lupa on edellytys esimerkiksi potilasvahinkovakuutuksen ja työnantajavelvoitteiden voimassaoloon.

Tutkimuksilla, joiden tekijöillä ei ole virka- tai työsuhdetta Siun soteen, on oltava yhteyshenkilö Siun sotessa. Yhteyshenkilö toimii Siun soten edustajana tutkimuksessa ja auttaa tarvittaessa käytännönjärjestelyissä ja lupien hakemisessa.

Rekisteritutkimuksen lupakäytännöt on kuvattu sivulla Rekisteritutkimus.

Lupaprosessi

  • Täytä tutkimuslupahakemus tieteelliselle tutkimukselle -lomake Miunpalveluissa.
  • Liitä hakemukseen asianmukainen tutkimussuunnitelma sekä tarvittaessa tutkimukseen osallistujien tiedote ja suostumuslomake, kopio tutkimuseettisen toimikunnan lausunnosta ja muista viranomaisluvista.
  • Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, liitä hakemukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.
  • Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja, liitä mukaan GDPR:n mukainen vaikutusten arviointi. Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja ovat henkilötiedot, joista ilmenee rotu, etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, ammattiliiton jäsenyys, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, tai jos kyseessä on geneettisen tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tai seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely. Lisätietoja vaikutusten arvioinnista Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.
  • Mikä tutkimus kohdistuu kokonaan tai osittain asiakas- ja potilasrekistereihin, tutustu lupakäytäntöihin sivulla rekisteritutkimus.
  • Tutkimuslupahakemusten käsittelyaika on noin 4-6 viikkoa. Mikäli tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä. Saat tiedon tutkimuslupapäätöksestä sähköpostitse. Voit aloittaa tutkimuksen vasta luvan myöntämisen jälkeen.
 

Muutos tutkimuslupaan

Tutkimuslupaan on haettava muutos esimerkiksi silloin, jos tutkimusasetelma muuttuu merkittävästi, vastaava tutkija vaihtuu, luvan voimassaoloaika päättyy tai rekisteriaineiston käsittelyyn tulee uusia henkilöitä.

Muutos tutkimuslupaan haetaan Miunpalveluiden sähköisellä lomakkeella. Muutoshakemukseen liitetään muuttuneet/uudet liitteet.

Yhteystiedot Opinnäytetyöt Tutkimusluvan hakeminen

Yhteystiedot

Mari Matveinen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3463
mari.matveinen(at)siunsote.fi

Linkki tutkimuslupahakemus tieteelliselle tutkimukselle

Opinnäytetyöt lisätietoja linkki

Lisätietoja

Lisätietoja

somejako