Opinnäytetyöt

Siun sote on mukana opinnäytetyöprosesseissa ja tarjoaa eri alojen opiskelijoille mahdollisuuksia toteuttaa opinnäytetöitä moniammatillisissa toimintaympäristöissä. Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen perustutkintoihin kuuluvia opinnäytetöitä.

AMK-opinnäytetyöt

AMK-opinnäytetöitä tehdään vain Siun soten toimeksiannosta. Opinnäytetöiden aiheita koskevissa kysymyksissä voit ottaa suoraan yhteyttä yksiköiden lähiesimiehiin. He vastaavat toimeksiantosopimuksista. Yhteystietoja voit hakea henkilökunnan yhteystietohaulla.

AMK-opinnäytetyö

  • voi olla toiminnallinen, jossa tuotoksena on esimerkiksi jokin tapahtuma, toiminta, opas, ohje, posteri, muu audiovisuaalinen materiaali tai kirjallisuuskatsaus,
  • voi olla toiminnallista kehittämistä, johon osallistuu Siun soten potilaita, asiakkaita tai omaisia, ja joka toteutetaan yhteistyössä Siun soten työntekijän tai työelämäyhteyshenkilön kanssa,
  • ei voi olla tutkimus, jossa käytetään menetelmänä esim. kyselyä, haastattelua tai havainnointia, ja joka kohdistuu Siun soten potilaisiin tai asiakkaisiin tai heidän omaisiinsa tai Siun soten henkilökuntaan,
  • ei voi kohdistua potilas- ja asiakasrekistereihin,
  • ei tarvitse pääsääntöisesti tutkimuslupaa.

YAMK-opinnäytetyöt

YAMK-opinnäytetöitä tehdään vain Siun soten toimeksiannosta. Opinnäytetöiden aiheita koskevissa kysymyksissä voit ottaa suoraan yhteyttä ylihoitajiin, palvelupäälliköihin tai tarvittaessa palvelujohtajiin. He vastaavat toimeksiantosopimuksista. Yhteystietoja voit hakea henkilökunnan yhteystietohaulla.

Mikäli YAMK-opinnäytetyön tekijä on Siun soten työntekijä, opinnäytetyö ei voi kohdistua suoraan työntekijän omaan työyksikköön eikä toimeksiantoa voi tehdä omasta työyksiköstä. YAMK-opinnäytetyölle on haettava tutkimuslupa Siun soten tutkimuslupakäytäntöjen mukaisesti.

Yliopistotutkintojen opinnäytetyöt

Opinnäytetyö tarvitsee tutkimusluvan Siun soten tutkimuslupakäytäntöjen mukaisesti. Ennen luvan hakemista opinnäytetyöllä on oltava yhteyshenkilö Siun sotessa.

Valmis opinnäytetyö

Siun soten toimeksiantona tehty valmis opinnäytetyö esitellään Siun sotessa, kuten toimeksiantosopimuksessa on sovittu. Toimita valmis opinnäytetyö yhteyshenkilölle. Lisäksi, ilmoita valmistuneesta opinnäytetyöstä sähköpostitse osoitteeseen opinnaytetyo(at)siunsote.fi. Viestissä tulee olla liitteenä opinnäytetyöraportti tai linkki Theseus-palveluun.

Yhteystiedot

Mari Matveinen
Opetus- ja tutkimuskoordinaattori
Puh. 013 330 3463
mari.matveinen(at)siunsote.fi

Henkilökunnan yhteystiedot