Tutkimus kuva

Käynnissä olevat tutkimukset

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen virtuaalisen ensihoitoyksikön asiakastyytyväisyys

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia virtuaalisen ensihoitoyksikön asiakkailla on saamansa palvelun laadusta Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen palvelualueella vuonna 2023. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa aikaisempaa tehokkaampien toimintamallien luomiseksi Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen virtuaaliselle ensihoitoyksikölle ja kehittää toiminnan laatua. Tutkimus suoritetaan puhelimitse suoritettavalla kyselyllä virtuaalisen ensihoitoyksikön asiakkaille joulukuussa 2023. Kyseessä on Siun soten toimeksiantona tehtävä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

Tutkimuksen toteuttaja: Sami Surakka, YAMK-opiskelija, opinnäytetyöntekijä

Tutkimuksen kesto: 1.12.2023 – 31.5.2024

Linkki tutkimuksen tiedotteeseen: Tiedote tutkimuksesta

Linkki tietosuojaselosteeseen: Tietosuojaseloste

Tutkimus -linkki pääsivulle

somejako