Tutkimus kuva

Käynnissä olevat tutkimukset

Mielenterveys- ja päihdepotilaiden kokemukset etäpalveluista: hyödyt ja käyttöä edistävät tai estävät tekijät

Tutkimuksessa tutkitaan mielenterveys- ja päihdepotilaiden kokemuksia erilaisista etäpalveluista Siun sotessa. Aineistonkeruu toteutetaan potilaskyselynä verkossa. Kyselyyn kutsutaan vastaamaan kaikki Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tutkimuksen aloituskuukautena ja sitä edeltävinä kuutena kuukautena asioineet potilaat. Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka hyödyllisiksi mielenterveys- ja päihdepotilaat kokevat käytössään olevat etäpalvelut, mitkä tekijät voivat selittää koettua hyötyä ja millä keinoin palveluita voitaisiin kehittää edelleen. Tutkimuksen avulla voidaan tunnistaa asiakasryhmiä, joiden kohdalla etäpalvelut toimivat hyvin, ja toisaalta ryhmiä, joissa etäpalveluiden hyödyntäminen edellyttää muutoksia palveluiden teknisessä toteutuksessa tai esimerkiksi käytön tuessa.

Tutkimuksen toteuttaja: Aalto-yliopisto

Tutkimuksen kesto: 1.7.2022 – 21.3.2023

Linkki tietosuojaselosteeseen: Siun sote, tutkimukseen rekrytointi

Linkki tietosuojailmoitukseen: Aalto-yliopisto, DigiIN-tutkimus

Tutkimus -linkki pääsivulle

somejako