Tutkimus kuva

Tutkimus

Siun sotessa tehdään Siun soten toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta ja eri alojen perustutkintoihin kuuluvia opinnäytetöitä.

Terveystieteellisessä tutkimuksessa noudatetaan Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia (488/1999 muutoksineen), muita tutkimusta koskevia lakeja ja asetuksia sekä tutkimusta koskevia eettisiä ohjeita. Terveystieteelliset tutkimukset toteutetaan ICH:n määrittelemän hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteiden mukaisesti.

somejako