Tutkimus kuva

Rekisteritutkimus

Lupakäytännöt

Rekisteritutkimuksella tarkoitetaan tieteellistä tutkimusta, jossa tutkimusaineisto muodostuu osittain tai kokonaan erilaisista rekistereistä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasrekistereistä. Kyseessä on henkilötietojen toissijainen käyttö. Henkilötietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan rekisteröidyn kirjallinen suostumus, rekisterinpitäjän tietolupa tai Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan tietolupa.

Findata vastaa aineistojen toissijaiseen käyttöön tarvittavista tietoluvista ja tietopyynnöistä silloin, kun henkilötietoja yhdistetään usealta eri rekisterinpitäjältä tai jos tarvitaan Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja tai yksityisen sosiaali- ja terveyshuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja. Siun sote myöntää tietoluvan aineistojen käyttöön silloin, kun tutkimuksessa tarvitaan tietoja vain Siun soten henkilörekistereissä olevista tiedoista. Toisiolain mukainen tietolupa sisältyy Siun soten tutkimuslupaan.

Mikäli kyseessä on tutkimus, jolla on voimassa oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) myöntämä lupa, aineistopyyntö, kopio THL:n luvasta ja laskutustiedot pyydetään toimittamaan Siun soten osaamisen kehittämisen asiantuntijalle.

Rekisterinpitäjän tietolupa

Rekisterinpitäjän tietolupa haetaan Tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaselostetta käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi hakemukseen liitetään GDPR:n mukainen vaikutusten arviointi erityisiä henkilötietoryhmiä koskevien tietojen käsittelystä. Näitä ovat henkilötiedot, joista ilmenee rotu, etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, ammattiliiton jäsenyys, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, tai jos kyseessä on geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tai seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely. Lisätietoja vaikutusten arvioinnista Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut

Aineistojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön on maksullista. Hinnasto on kuvattu dokumentissa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut (pdf).

Tutkimuslupahakemus

somejako