Chat seniorineuvonta

Päiväkuntoutus kuva

Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutus on suunnattu ikäihmisille, joiden kotona selviytyminen on heikentyneen liikuntakyvyn, alkavan muistisairauden tai yksinäisyyden vuoksi uhattuna.

Ennaltaehkäisevällä toiminnalla tuemme ikääntyvän kotona asumista, omatoimista arkielämässä suoriutumista ja sosiaalista kanssakäymistä.

Kuntoutusjakso on määräaikainen ja sisältää kuljetuksen, ruokailut ja ohjatun toiminnan. Ryhmään mahtuu 8–10 asiakasta, jotka valitaan kuntoutustarpeen arvioinnin kautta. Arvioita tekevät fysioterapeutit.

Järjestämme myös vertaisryhmätoimintaa eri järjestöjen kanssa.

Yhteystiedot

Tähkäkoti, Kontiolahti

Tähkäkoti tarjoaa tehostettua asumispalvelua 15:lle asukkaalle. Hoito- ja hoiva suunnitellaan yhdessä asukkaan, omaisen ja hoitoon osallistuvan henkilökunnan kanssa. Hoiva perustuu kuntouttavan hoidon periaatteisiin. Asukkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä pyritään ylläpitämään niin, että asukasta kannustetaan päivittäisissä askareissa omien voimavarojen mukaiseen toimintaan. Sosiaalista osallistumista ja yhteisöllisyyttä tuetaan erilaisilla viriketuokioilla.

Palvelun kieli: suomi.

Ikäihmisten päiväkuntoutus

Käyntitiedot

Muut yhteystiedot

somejako