Chat seniorineuvonta

Ikäihmiset iloinen mummo keinutuolissa

Palvelut kotona asumisen tueksi

Ikäihmisen kotona asumisen tueksi on useita erilaisia palveluja, kuten

 • kodinhoidollista apua (muun muassa ateria-, siivous-, kauppa-, kylvetys, asiointi-, saattaja- ja lumenluontipalvelut)
 • hoivaa
 • hoitoa.

Palvelut voivat olla järjestöjen, yritysten tai Siun soten järjestämiä. Palvelujen järjestämisen yhtenä vaihtoehtona on palveluseteli.

Tietoa ikäihmisten palveluista ja taloudellisista etuisuuksista saat Seniorineuvonta Ankkurista.
Henkilö itse, hänen läheisensä tai ammattihenkilö voi ottaa yhteyttä, kun

 • herää huoli kotona pärjäämisestä
 • kotiin tarvitaan tukea ja apua
 • asuminen omassa kodissa on turvatonta
 • halutaan tietoa erilaisista asumisen mahdollisuuksista.

Seniorineuvonta Ankkuri palvelee Siun soten alueella. Ankkurin kautta on mahdollista varata myös palveluohjauskäynti oman kunnan palveluohjaajalle. Palveluohjaajat tekevät palvelutarpeen kartoituksia, myöntävät Siun soten kotihoidon tuki-, hoiva- ja hoitopalveluja sekä ohjaavat ikäihmisiä tarvittavien palvelujen piiriin.

Hakemus ikääntyvien palveluihin

Voit tehdä sähköisen hakemuksen ikääntyvien palveluihin miunpalvelut.fi kautta. Ikääntyville suunnattujen palveluiden tavoitteena on tukea hyvinvointia ja kotona asumista.

Hakemuksen yhteydessä tehdään yksilöllinen arvio palveluntarpeesta. Tarvittavat palvelut suunnitellaan aina yhdessä hakijan sekä tarvittaessa hänen läheistensä kanssa niin että palvelut tukevat hakijan voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
 • Seniorineuvonta Ankkuri
 • Ankkurista saa tietoa ikäihmisten palveluista, harrastus- ja virkistystoiminnasta sekä taloudellista etuuksista tai alueellisesta palveluohjauksesta.
  • Maanantai—Perjantai 8.00—16.00
Verkkoasiointi

Ikääntyvien palvelujen sähköinen hakemus -linkki

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

SENIORINEUVONTA ANKKURI

Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 8-16.
Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos numero on varattu.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Chat avoinna arkisin klo 8-16.

Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu.
Asiointi vain ajanvarauksella.

Seniorineuvonta Ankkurista saat tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, erilaisista asumisen vaihtoehdoista, sosiaalietuuksista sekä kuljetuspalveluista. Voit tehdä myös ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ankkuriin voivat olla yhteydessä ikäihmiset, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Lisätietoja palvelut kotona asumisen tueksi

ikäihmisten yhdistykset

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako