Chat seniorineuvonta

Ikäihmisten palvelut kuva

Ikäihmisten palvelut Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelua on mahdollista saada vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella. Sosiaalihuoltolakiin perustuvat kuljetuspalvelut järjestetään ikäihmisten palvelujen kautta. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista löydät tietoa sivulta www.siunsote.fi/vammaisten-ja-kehitysvammaisten-palvelut.

Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain nojalla

Liikkumista tukevat kuljetuspalvelut

Harkinnanvaraisen sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukevan palvelun avulla tuetaan kotona selviytymistä. Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi.

Liikkumista tukevia palveluja ei myönnetä sellaisiin terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta (esim. lääkäri, laboratorio, röntgen, kuntoutus). Julkisen liikenteen puuttuminen asuinalueelta ei oikeuta saamaan liikkumista tukevia palveluja. Palveluliikenne on ensisijainen liikkumista tukeva palvelu.

Sosiaalihuollon liikkumista tukevissa palveluissa matkaoikeus on enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkunnan alueella. Matkan pituus voi olla korkeintaan 20 kilometriä. Asiointiajan ja saattajaoikeuden tarve arvioidaan hakemuksen perusteella. Asiointiaika on enintään 45 minuuttia.

Ennen palvelun myöntämistä asiakkaalle laaditaan tulo- ja varallisuusselvitys.  Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen haitta-aste on vähintään 20 %, myönnetään sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.

MYK

Matkan tilaaminen

Kuljetuspalvelumatkat tilataan Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) kautta seuraavissa kunnissa: Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven asiakkaille.

Tilausohje Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskus (MYK)

Tilaa matka viimeistään 1,5 tuntia ennen aiottua matkaa:

Kerro kyytiä tilatessasi:

  • Asiakasnumero ja asiakkaan nimi
  • Matkan tarkka lähtöosoite ja määränpään osoite, myös paikkakunta
  • Matkatyyppi: asiointi- ja virkistys- / työ- / opiskelumatka
  • Toivottu lähtöaika
  • Tarvittaessa ehdoton perillä oloaika (esimerkiksi aikavaraus)
  • Mukana olevat apuvälineet
  • Muut mukana matkustavat henkilöt esimerkiksi saattaja
  • Mahdollisen paluukyydin tilaaminen
  • Muut tarpeelliset tiedot, esimerkiksi pyörätuolin porrasveto

Tilatun matkan peruminen

Ilmoita kuljetuksen peruuntumisesta MYK:een välittömästi puh. 013 267 7000, mutta viimeistään 30 minuuttia ennen sovittua matkan alkua.

Omaolo linkki palveluarviot

Tee palveluarvio

Omaolo-palvelussa voit arvioida, onko sinulla tai läheiselläsi mahdollisuus saada omaishoidon tukea, henkilökohtaista apua tai kuljetuspalveluja.

somejako