Chat seniorineuvonta

Ikäihmisten palvelut kuva

Ikäihmisten palvelut Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelua on mahdollista saada vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista löydät tietoa sivulta www.siunsote.fi/vammaisten-ja-kehitysvammaisten-palvelut.

Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain nojalla

Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain nojalla siirtyi ikäihmisten palveluihin 1.1.2019.

Harkinnanvaraisen sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukevan palvelun avulla tuetaan kotona selviytymistä. Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi.

Liikkumista tukevia palveluja ei myönnetä sellaisiin terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta (esim. lääkäri, laboratorio, röntgen, kuntoutus). Julkisen liikenteen puuttuminen asuinalueelta ei oikeuta saamaan liikkumista tukevia palveluja. Palveluliikenne on ensisijainen liikkumista tukeva palvelu.

Sosiaalihuollon liikkumista tukevissa palveluissa matkaoikeus on enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkunnan alueella. Matkan pituus voi olla korkeintaan 20 kilometriä. Asiointiajan ja saattajaoikeuden tarve arvioidaan hakemuksen perusteella (enintään 45 min).

Ennen palvelun myöntämistä asiakkaalle laaditaan tulo- ja varallisuusselvitys.  Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen haitta-aste on vähintään 20 %, myönnetään sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.

MYK

Pohjois-Karjalan Matkojenvälityskeskus (MYK)

Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Lieksan, Juuan, Kiteen, Valtimon, Ilomantsin ja Polvijärven asiakkaille.

1.10.2019 alkaen Heinäveden asiakkaille
1.1.2020 alkaen Tohmajärven asiakkaille
1.1.2021 alkaen Rääkkylän asiakkaille.

  • Ma–pe klo 6.40–17.00 numerosta 013 267 7000
  • Tekstiviestitilaus numerosta 050 310 8587
  • Sähköpostitilaus: Otsikoksi "Tilaus", osoitteeseen myk(at)jns.fi
  • Muuna aikana ainoastaan puhelimitse numerosta 013 267 7000 / Taksi Itä-Suomi
  • Kyydin välitys tapahtuu vuorokauden ympäri

somejako