Chat seniorineuvonta

Ikäihmisten palvelut kuva

Ikäihmisten palvelut Kuljetuspalvelut

Voit hakea liikkumista tukevaa palvelua, jos et kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn vuoksi.

Liikkumista tukevaa palvelua voidaan myöntää sosiaalihuoltolain nojalla matkoihin taksilla, invataksilla tai muulla soveltuvalla ajoneuvolla tilanteissa, joissa kutsu- ja palveluliikenne eivät ole soveltuvia tai riittäviä. Palvelun tarkoituksena on tukea itsenäistä asumista, asioiden hoitamista ja sosiaalista osallistumista.

Liikkumista tukevaa palvelua ei voi käyttää sellaisiin terveydenhuollon, kuntoutuksen tai sairaanhoidon matkoilla, joihin on mahdollista saada Kelan matkakorvausta tai korvausta vakuutusyhtiöltä.

Palvelu on harkinnanvarainen etuus, joka on tarkoitettu Siun soten alueella asuville henkilöille, joilla palvelun myöntämisen perusteet täyttyvät. Tästä linkistä voit tutustua myöntämisen perusteisiin.

Hakemuksen voit tehdä Miunpalvelujen kautta tai paperisella hakemuslomakkeella. Varaudu ilmoittamaan tulosi ja varallisuutesi hakemuksen yhteydessä, sillä palvelu on suunnattu heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville. Ennen palvelun myöntämistä sinulle voidaan tehdä yksilöllinen palvelutarpeen arviointi.

Lisätietoja kuljetuspalvelusta saat Seniorineuvonta Ankkurista.

.

.

Kuljetuspalvelut Tee hakemus verkossa

Omaolo linkki palveluarviot

Tee palveluarvio

Omaolo-palvelussa voit arvioida, onko sinulla tai läheiselläsi mahdollisuus saada omaishoidon tukea, henkilökohtaista apua tai kuljetuspalveluja.

Omaolo-logo

somejako