Chat seniorineuvonta

Soluasunnot sivun pääkuva

Ikäihmisten palvelut Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöiden taloudellisella tuella pyritään mahdollistamaan henkilön kotiolosuhteissa selviytyminen ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon välttäminen. Taloudellinen tuki on tarkoitettu henkilölle, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen omassa vakituisessa asunnossaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.

Tukea voidaan myöntää iäkkäiden ja/tai pitkäaikaissairaiden asuntojen pienimuotoiseen varustamis-, korjaus- ja muutostöihin, mutta ei varsinaisiin peruskorjauksiin, jos asunnon muutostyöt ja varustaminen on välttämätöntä asiakkaan itsenäisen ja omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi. Tuettaviin asunnon muutostöihin ei kuulu asunnon laatutason nostaminen, lisätilan rakentaminen tai saunan muutostyöt, jos asiakkaalla on hänen tarpeisiinsa soveltuva peseytymistila.

Taloudellista tukea asunnon muutostöihin myönnetään yksilöllisen harkinnan ja palvelutarpeen arvion mukaan. Kyseessä on määrärahasidonnainen ja harkinnan varainen palvelu, jota myönnetään kalenterivuodelle varattujen määrärahojen puitteissa. Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarvearvioon ja tulo- ja varallisuusharkintaa. Tuloja ja varallisuutta selvitettäessä huomioidaan hakijan ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti asuvien tulot ja varallisuus kokonaisuutena.

Asunnon omistajalta tulee olla kirjallinen suostumus muutostöiden suorittamiselle.

Asunnon muutostöiden hakeminen

Tee hakemus asunnon muutostöistä Siun soten muutostyöpalveluille. Asunnon muutostyöpalvelut vastaavat koko Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen asunnon muutostyöpalveluista.

Yhteystiedot Asunnon muutostyöt Ikäihmisten palvelut Vammaispalvelut

Yhteystiedot

Asunnon muutostyöpalvelut
sosiaalityöntekijä 1
Puh. 013 330 7990
sosiaalityöntekijä 2
Puh. 013 330 8059
Klo 8–15

Siilaisen kuntoutumiskeskus
Noljakantie 17a, B-ovi, 1.krs
80130 Joensuu

Lisätietoja Ikäihmisten palvelut Asunnon muutostyöt

somejako