Chat seniorineuvonta

Soluasunnot sivun pääkuva

Ikäihmisten palvelut Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöiden taloudellisella tuella pyritään mahdollistamaan henkilön kotiolosuhteissa selviytyminen ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon välttäminen. Taloudellinen tuki on tarkoitettu yli 65-vuotiaalle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen omassa vakituisessa asunnossaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.

Tukea voidaan myöntää vakituisen asunnon varustamiseen, korjaus- ja muutostöihin vain, jos asunnon muutostyöt ja varustaminen on välttämätöntä asiakkaan itsenäisen ja omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi, ei varsinaisiin peruskorjauksiin. Tuettaviin asunnon muutostöihin ei siten kuulu asunnon laatutason nostaminen, lisätilan rakentaminen tai saunan muutostyöt, jos asiakkaalla on hänen tarpeisiinsa soveltuva peseytymistila.

Taloudellista tukea muutostöihin voi saada henkilö, jolle on myönnetty eläkkeensaajan hoitotuki. Taloudellista tukea asunnon muutostöihin myönnetään tulo- ja varallisuusharkinnan perusteella.

Asunnon omistajalta tulee olla kirjallinen suostumus muutostöiden suorittamiselle.

Asunnon muutostöiden hakeminen

Tee hakemus asunnon muutostöistä Siun soten apuvälinekeskukseen. Apuvälinekeskus vastaa koko Siun soten alueen asunnon muutostyöpalveluista.

Yhteystiedot Asunnon muutostyöt Ikäihmisten palvelut Vammaispalvelut

Yhteystiedot

Apuvälinekeskus
sosiaalityöntekijä 1
Puh. 013 330 7990
sosiaalityöntekijä 2
Puh. 013 330 8059
Klo 8–15

Siilaisen kuntoutumiskeskus
Noljakantie 17a, B-ovi, 1.krs
80130 Joensuu

Lisätietoja Ikäihmisten palvelut Asunnon muutostyöt

somejako