Turvapalvelut pääkuva

Turvapalvelut

Turvapalvelulla tuetaan kotona asumista. Palvelu myönnetään asiakkaan vakituiseen kotiin. Turvapalvelun avulla saat apua äkillisessä tilanteessa ympäri vuorokauden. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jolla sairaus tai vamma lisää esimerkiksi kaatumisriskiä tai sairauskohtauksia.

Palvelun tarve ja sopivat laiteratkaisut arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelun käyttö edellyttää, että asiakas luovuttaa kotiavaimensa turvapalvelun käyttöön ja auttamiskäynti on järjestettävissä inhimillisen ajan puitteissa.

Palvelusta perittävä kuukausimaksu sisältää asiakkaan kanssa sovitun laitekokonaisuuden, liittymän, turvahälytysten vastaanoton, auttamistoiminnan sekä laitteiden huollon. Lisäksi asiakkaalta peritään käyntikohtainen laitteiden käyttöönotto-, opastus- ja asennusmaksu kun palvelu alkaa tai laitekokonaisuus täydentyy.

Turvalaitteet ja avun hälyttäminen

 • Perinteinen turvapuhelin ja hälytyspainike toimivat sisätiloissa. Apua hälytetään painamalla ranteessa tai kaulanauhassa pidettävää painiketta. Turvapuhelimeen voidaan liittää erilaisia paloturvallisuuteen liittyviä lisälaitteita, kuten palo- ja häkävaroitin sekä liesivahti.
   
 • Poistumisvalvonta antaa automaattisen ilmoituksen, jos asiakas poistuu asunnostaan esimerkiksi yöaikaan. Poistumisvalvonta soveltuu parhaiten yksin asuville asiakkaille.
   
 • Paikannettavaan turvakelloon voidaan asettaa alue, jonka sisäpuolella käyttäjä saa liikkua vapaasti. Rajan ylityksestä lähtee automaattinen ilmoitus. Paikannettavalla turvakellolla voi hälyttää apua kodin ulkopuolella.
   
 • Vuodevahti lähettää ilmoituksen, kun asiakas poistuu vuoteesta tai palaa sinne.
   
 • Aktiivisuuden seurannan avulla voidaan seurata asiakkaan aktiivisuutta ja päivärytmiä esimerkiksi liikkuminen asunnossa, jääkaapin käyttö tai vessassa käyminen. Seuranta tapahtuu erilaisten sensorien avulla. Järjestelmä hälyttää automaattisesti, jos aktiivisuuden tasossa tapahtuu muutoksia.
   
 • Lääkehoidon toteuttamisen turvaamiseksi on mahdollista saada lääkeautomaatti. Automaatti muistuttaa lääkkeen ottamisesta ja lähettää ilmoituksen lääkehoidosta vastaavalle taholle, jos lääke jää ottamatta. Laitteen saaminen edellyttää annospussijakelua.

Avun saaminen

Turvalaitteiden hälytykset ohjautuvat Siun soten turvapalvelukeskukseen. Turvapalvelukeskuksen päivystäjä arvioi asiakkaan tilanteen ja avun tarpeen kiireellisyyden. Tarvittaessa päivystäjä voi tarkistaa asiakas- ja potilastietojärjestelmästä asiakasta koskevia tietoja.
 
Auttamiskäynnin asiakkaan kotona tekee kotihoidon henkilökunta ja Joensuun kantakaupungissa Siun soten turva-auttaja. Auttamiskäynnin tekijä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Ilta- ja yöaikaan auttamiskäynnin taajama-alueiden ulkopuolella voi tehdä myös pelastuslaitos. Erikseen sovittaessa asiakkaan omainen voi halutessaan toimia auttajana.
 

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

SENIORINEUVONTA ANKKURI

Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 9-15.
Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos numero on varattu.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu.
Asiointi vain ajanvarauksella.

Seniorineuvonta Ankkurista saat tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, erilaisista asumisen vaihtoehdoista, sosiaalietuuksista sekä kuljetuspalveluista. Voit tehdä myös ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ankkuriin voivat olla yhteydessä ikäihmiset, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

somejako