Työpaikat kuva

Opintokäynnit

Opintokäyntien tavoitteena on kuvata opintokäyntiin osallistuville Siun soten palvelujen, prosessien ja yksikön toimintaa. Opintokäyntiä järjestävä opettaja sopii opintokäynnin ajankohdasta ja sisällöstä etukäteen toimintayksikön lähiesihenkilön kanssa. Opettaja keskustelee lähiesihenkilön kanssa mahdollisista toiveista opintokäynnin sisältöön. Siun soten edustaja suunnittelee opintokäynnin toteutuksen toimintayksikön resurssien ja mahdollisuuksien mukaan.

Opintokäynnillä vierailijat sitoutuvat noudattamaan Siun soten yleisiä ohjeita. Potilaita, asiakkaita tai toimintaa koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Opintokäynnillä valokuvaaminen ja videokuvaus toimintayksikössä on kielletty.
 

Yhteystiedot Opiskelijat Sosiaali- ja terveysala

Yhteystiedot

Hanna-Mari Näätänen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3338
hanna.naatanen(at)siunsote.fi

 

somejako