Työpaikat kuva

Opintokäynnit

Opintokäyntiä järjestävä opettaja sopii opintokäynnin ajankohdasta ja sisällöstä etukäteen toimintayksikön lähiesimiehen tai opetuskoordinaattorin kanssa. Opettaja tai opiskelijat esittävät sisällön tai toiveet opintokäynnille. Tämän pohjalta Siun soten edustaja pitää opintokäynnin tai suunnittelee sen toteutuksen. Opintokäynnin hinta on 20,00 €/tunti.


Opintokäynnillä vierailijat sitoutuvat noudattamaan yleisiä ja Siun soten salassapitosäännöksiä. Vierailun aikana potilaita, asiakkaita tai toimintaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Opintokäynnillä valokuvaaminen ja videokuvaus toimintayksikössä on kielletty. Tilojen esittely tapahtuu huoneessa olevan potilaan suostumuksella ja se on etukäteen sovittu opintokäynnistä vastaavan kanssa.

Yhteystiedot Opiskelijat Sosiaali- ja terveysala

Yhteystiedot

Hanna-Mari Näätänen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3338
hanna.naatanen(at)siunsote.fi

Sari Salminen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3824
sari.salminen(at)siunsote.fi

somejako