Työpaikat kuva

Opettajan työelämäjaksot

Työelämäjaksolle haetaan Miunpalvelujen sähköisellä lomakkeella. Kerro hakemuksessa toive jakson ajankohdasta, yksiköistä ja jakson tavoitteet. Hakemuksen käsittelyaika on kolme viikkoa. Kun hakemus on käsitelty, lähetämme sähköpostitse vahvistuksen ja ohjeet työelämäjakson toteutumisesta.

Työelämäjaksolla Siun sotessa opettaja vahvistaa osaamistaan. Työelämäjaksolle voit hakea, kun oppilaitoksellasi on koulutusyhteistyösopimus Siun soten kanssa.

Työelämäjaksolla oleva opettaja ei ole palvelusuhteessa Siun soteen. Oppilaitos maksaa opettajan palkan ja vastaa tapaturmavakuuttamisesta sekä työterveyshuollosta. Siun sote ei peri korvauksia opettajan työelämäjaksolta.

Opettaja toimii toimintayksikön esihenkilön valvonnan alaisena. Esihenkilö ja henkilöstö perehdyttävät ja opastavat opettajaa, millä pyritään takaamaan potilasturvallisuus ja työelämäjakson tavoitteiden täyttyminen. Opettaja ja esihenkilö sopivat ennen jakson alkamista, kuinka opettaja jakaa omaa osaamistaan toimintayksikön ja henkilöstön käyttöön.

Opettajaa koskevat samat ohjeistukset kuin Siun soten henkilökuntaa. Siun sote vastaa opettajan työturvallisuudesta siten kuin työturvallisuuslaissa on säädetty. Opettaja saa käyttöönsä suojavaatteet ja pukeutumistilat. Työelämäjaksolla opettajalla on mahdollisuus työpaikkaruokailuun Siun soten henkilökunnan ateriahinnalla.

Yhteystiedot Opiskelijat Sosiaali- ja terveysala

Yhteystiedot

Hanna-Mari Näätänen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3338
hanna.naatanen(at)siunsote.fi

 

Opettajan työelämäjaksot hakemuslomakelinkki

somejako