Työpaikat kuva

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalla teemme tiivistä yhteistyötä erityisesti Pohjois-Karjalan alueen oppilaitosten kanssa. Mahdollistamme opiskelijoiden harjoittelujaksoja myös muista oppilaitoksista. Harjoittelujakso Siun sotessa edellyttää aina voimassaolevaa koulutusyhteistyösopimusta oppilaitoksen ja Siun soten välillä.

Ennen harjoittelujaksoa tutustu tämän sivun oikeasta laidasta löytyvään Siun soten opiskelijoiden perehdytysmateriaaliin. Lisäksi voit tutustua valtakunnallisiin opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin.

Käyttäjätunnukset asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Harjoittelujakson alkaessa saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset maakuntaverkkoon ja asiakas- ja potilastietojärjestelmään.

  • Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian opiskelijoille haetaan tunnukset oppilaitoksen kautta.
  • Muista oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden tulee tehdä sähköinen käyttäjätunnuspyyntö viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua. Linkki lomakkeeseen löytyy sivun oikeasta laidasta.

Saadaksesi käyttäjätunnukset sinun tulee lukea tietoturva- ja tietosuojakäsikirja sekä allekirjoittaa salassapito- ja käyttäjäsitoumuslomake ennen ensimmäistä harjoittelujaksoa Siun sotessa. Asiakirjat löytyvät sivun oikeasta laidasta.

Opiskelijaohjauksen laatukysely

Harjoittelujakson loppupuolella käythän antamassa meille palautetta vastaamalla Opiskelijaohjauksen laatukyselyyn. Linkki kyselyyn löytyy sivun oikeasta laidasta. Palautteesi avulla arvioimme ja kehitämme opiskelijaohjaustamme ja oppimisympäristöjämme.

Yhteystiedot Opiskelijat Sosiaali- ja terveysala

Yhteystiedot

Hanna-Mari Näätänen
Osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puh. 013 330 3338
hanna.naatanen(at)siunsote.fi

 

Opiskelijan käyttäjätunnuspyyntölomake linkki

Palaute sote-opiskelijat

somejako