Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Asiointi kuva

Omavalvonta

Omavalvonnalla varmistetaan palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu sekä potilaiden ja asiakkaiden yhdenvertaisuus.

Siun sote vastaa palveluiden järjestämisestä. Osan palveluista Siun sote tuottaa itse, osa palveluista tuotetaan yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Siun soten vastuulla on varmistaa, että palvelut toteutuvat asianmukaisesti.

Omavalvontaa tehdään palveluyksiköissä jatkuvasti. Omavalvontaohjelma ja omavalvontasuunnitelma ohjaavat omavalvonnan toteuttamista.

Omavalvontaohjelma

Siun sote on laatinut omavalvontaohjelman, jossa kuvataan ne tavat, joiden avulla palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan, arvioidaan ja kehitetään.

Omavalvontaohjelma päivitetään kerran vuodessa. Omavalvontaohjelman hyväksyy hyvinvointialueen aluehallitus.

Omavalvontaohjelman raportointi

Omavalvontaohjelman toteutumisen seurannasta raportoidaan tällä sivulla myöhemmin.

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelma on kuvaus palveluyksikön käytännön tavoista valvoa, seurata ja arvioida oman toiminnan laatua ja turvallisuutta. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan riskit, niiden tunnistaminen, ehkäiseminen ja korjaaminen. Suunnitelmassa kerrotaan miten toimitaan, jos palvelu ei toteudu suunnitelman mukaisesti ja asiakas- ja potilasturvallisuus mahdollisesti vaarantuu.

Yksiköiden omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja päivitetään aina tilanteen ja säädösten muuttuessa. Omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä yksiköissä sekä verkkosivuilla.

Siun soten omien palvelujen omavalvontasuunnitelmat:

Omavalvontasuunnitelmat

Ikääntyneiden palvelut
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Työikäisten sosiaalipalvelut
Vammaispalvelut

Valvonta

Ohjaus ja valvonta

Siun sote ohjaa ja valvoo sekä omaa toimintaansa että yksityisiä palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita.

Valvontaa tehdään sekä ennakoivasti omavalvontaohjelman ja -suunnitelmien pohjalta että jälkikäteisesti asiakaspalautteiden, muistutusten, kantelujen ja epäkohtailmoitusten perusteella.

Yksityisten palveluntuottajien ohjauksesta ja valvonnasta löydät tietoa verkkosivujemme Ammattilaiset-osiosta: Yksityiset palveluntuottajat

Yhteystiedot Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat

Valvonnan yhteystiedot

Ikäihmisten palvelut

Tuomas Kumpula
Valvontapäällikkö
Puh. 013 330 8499
tuomas.kumpula@siunsote.fi

Tuula Kiviniemi
Valvonta-asiantuntija
Puh. 013 330 4276
tuula.kiviniemi@siunsote.fi

Vammaispalvelut

Marjo-Riitta Reinikainen
Valvonta-asiantuntija
Puh. 013 330 6003
marjo-riitta.reinikainen@siunsote.fi

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut

Anne-Mari Salakari
Valvonta-asiantuntija
Puh. 013 330 6070
anne-mari.salakari@siunsote.fi

Lastensuojelu

Kaisa Tanskanen

Hallintopäällikkö
Puh. 013 330 6605

kaisa.tanskanen@siunsote.fi

 

Valvonnan yhteinen sähköpostiosoite:

valvontatiimi@siunsote.fi

Sähköpostiviestiin ei saa laittaa asiakas- ja potilastietoja.

 

Palveluseteleihin liittyvät asiat:
palveluseteli@siunsote.fi

somejako