Koululaisten ja opiskelijoiden palvelut kuva

Koululaisten ja opiskelijoiden palvelut

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa, jonka tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu Siun soten alueella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten (lukiot, ammatilliset oppilaitokset) opiskelijoille kotipaikkakunnasta riippumatta.

Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden palvelut toteutetaan pääsääntöisesti kussakin oppilaitoksessa. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhoitajapalvelut toteutetaan opiskeluterveydenhuollossa. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhuolto toteutetaan YTHS:ssa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelukyvyn ylläpitämisessä, omahoidossa, riittävässä elämän hallinnassa sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja saavuttamisessa.

Yhteystiedot koululaisten ja opiskelijoiden palvelut

Yhteystiedot

Keskitetty puhelinpalvelu palvelee koronaepidemian aikana koulujen ollessa suljettuna:
Puh. 013 330 2841
Arkipäivisin klo 7.30-15.00

Onks tää normaalia nosto

Koululaisten ja opiskelijoiden palvelujen sivulle lisää palveluja linkki

Lisää palveluja

Nuorten yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako