Koululaisten ja opiskelijoiden palvelut kuva

Koululaisten ja opiskelijoiden palvelut

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa, jonka tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu Siun soten alueella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten (lukiot, ammatilliset oppilaitokset) opiskelijoille kotipaikkakunnasta riippumatta.

Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden palvelut toteutetaan pääsääntöisesti kussakin oppilaitoksessa. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhuolto toteutetaan YTHS:ssa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelukyvyn ylläpitämisessä, omahoidossa, riittävässä elämän hallinnassa sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja saavuttamisessa.

Maksullisuuden tiedot

Kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu. Lisätietoja asiakasmaksupalvelujen sivulla.

12-15-vuotiaiden koronarokotukset

Järjestämme rokotukset koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa erillisten koulukohtaisten suunnitelmien mukaan lähiviikkojen aikana 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille koululaisille ja opiskelijoille. Ilmoitamme luokkakohtaiset ja mahdolliset koululaisia koskevat walk in - rokotusajat Wilman kautta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä Modernan koronarokote.

Lähtökohta on edetä rokotuksissa vanhemmista nuorempiin ikäryhmiin saamamme rokotemäärän rajoissa. Perusopetuksessa olevat lapset ja nuoret kutsutaan vapaaehtoiselle käynnille terveydenhoitajan luokse keskustelemaan mahdollisuudesta ottaa koronarokote. 

Koronarokote on vapaaehtoinen. Rokotustiedot, kuten muutkin terveystiedot, ovat luottamuksellisia. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ei jaa tietoa rokotteen ottaneista.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikäraajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos nuori ei halua tai hän ei kykene itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus. Linkki huoltajien suostumuslomakkeeseen (thl.fi).

Rokotteen saajan täytyy olla rokotushetkellä täyttänyt 12 vuotta. 12 vuotta täytettyäsi voit varata ajan eVarauksen kautta terveysaseman rokotuspisteelle tai kysyä rokotusmahdollisuutta omalta terveydenhoitajaltasi.

Tehosterokoteaika annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä. Tehoste annetaan samassa toimipisteessä, missä olet saanut ensimmäisen rokotteen.

Alle 30-vuotiaille miehille Biontech-Pfizerin koronarokote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjeistanut, että varovaisuusperiaatteen mukaisesti Modernan koronarokotetta ei anneta alle 30-vuotiaille miehille. THL:n mukaan Modernan rokotteen saaneilla alle 30-vuotiailla miehillä on hieman korkeampi riski saada sydänlihastulehdus. Riski koskee etenkin tehosterokotetta.

Ohje koskee näin ollen myös koululaisten rokotuksia, joissa Siun sotessa on ollut käytössä Modernan koronarokote. THL:n ohjeen mukaisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa pojille tarjotaan jatkossa Biontech-Pfizerin koronarokotetta sekä 1. että 2. rokotteeksi. Suositus on antaa molemmat rokoteannokset saman valmistajan rokotteella, mikäli se on mahdollista. Tämän vuoksi tytöille annetaan lähtökohtaisesti Modernan koronarokote tehosterokotteena, jos 1. rokoteannos on annettu Modernan rokotteella. Myös tytöt voivat kuitenkin halutessaan vaihtaa tehosterokotteen Biontech-Pfizerin rokotteeseen. Koulut tiedottavat oppilaita ja heidän huoltajiaan rokotuskäytännöistä Wilmassa.


Lisätietoa Siun soten koronarokotuksista koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa:
ylihoitaja Anita Lindevall, anita.lindevall@siunsote.fi, puh. 013 330 4514


Lue lisää:

Tietoa koronarokotuksista 12–15-vuotiaan nuoren huoltajalle (thl.fi)

Tiedote 12-15-vuotiaille nuorille (thl.fi)

 

Yhteystiedot koululaisten ja opiskelijoiden palvelut

Yhteystiedot

Keskitetty puhelinpalvelu palvelee koronaepidemian aikana koulujen ollessa suljettuna:
Puh. 013 330 2841
Arkipäivisin klo 7.30-15.00

Onks tää normaalia nosto

Koululaisten ja opiskelijoiden palvelujen sivulle lisää palveluja linkki

Lisää palveluja

Nuorten yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako