Ammattilaiset kuva

Yksityiset palveluntuottajat

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimivan yrityksen perustamista harkittaessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä alueellisiin kehittämisyhtiöihin:

Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät yllä valtakunnallista rekisteriä yksityisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Siun sote pitää yllä rekisteriä kotipalveluihin kuuluvien tukipalvelujen tai niihin rinnastettavien palvelujen tuottajista sekä palvelusetelituottajista.

Yksityiset palveluntuottajat ohjelinkit

somejako