Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Kuvakaruselli nainen ja kaksi lasta iloisesti leikkimässä

Perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvonta on moniammatillista palvelua, jota saat perheneuvoloista. Kasvatus- ja perheneuvonnalla edistetään lapsen hyvinvointia, yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä, tuetaan vanhemmuutta ja lapsiperheiden suoriutumista sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja.

Perheneuvolasta saat asiantuntijoiden arviointia, ohjausta ja neuvontaa lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyen.

Perheneuvolatiimiin kuuluu muun muassa psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja asiantuntijahoitajia. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada lääkärin palveluja.

Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Voit varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestasi tai ammattilaisen suosituksesta. Myös lapset ja nuoret voivat itse olla yhteydessä perheneuvolaan.

Yhteystiedot

Joensuu ja Kontiolahti, perheneuvolan neuvolaikäisten tiimi (3-7 v. psykologiset tutkimukset).

Neuvolaikäisten lasten psykologipalvelun työntekijöiden työskentelyalueet noudattavat neuvola-alueiden aluejakoa. Palveluun tullaan yhteistyötahon (lastenneuvolan tai päivähoidon henkilöstön) ohjaamana ja oma-aloitteisesti. Palveluun ohjataan tai vanhempi hakeutuu, kun lapsen on vaikea keskittyä ja hän on hyvin vilkas tai lapsen käyttäytymisestä on huolta tai lapsi ei tunnu oppivan asioita, kuten muut saman ikäiset lapset.


Palvelu toteutuu usein lapsen kehityksen psykologisena arviona ja on usein osa lapsen ja hänen perheensä laajempaa palvelukokonaisuutta. Alle kouluikäisten psykologipalvelussa työskennellään usein sekä yksin lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ja tarvittaessa lapsen muun arkiverkoston kanssa. Palvelusta tehdään suosituksia lapsen jatkotutkimuksiin tai tukeen. Neuvolaikäisten psykologi tekee lapselle kehitysarvioita ja -tutkimuksia, joiden tarkoituksena on havaita lapsen pulmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää tarvittavaa tukea lapselle ennen koulun aloittamista. Asiakastyö pitää sisällään vanhempien neuvontaa ja ohjausta.

Palvelun kieli: suomi.

Perheneuvolan palvelut

Kesäaukioloajat - nosto

somejako