Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kuva

Lapsiperheiden palveluihin hakeutuminen

Perheellä on sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) mukainen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Jos toivot tukea ja apua perheesi tilanteeseen, voit ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekemällä sähköisen ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta. Voit ottaa yhteyttä itse tai pyytää apua yhteydenottamiseen esimerkiksi neuvolasta, varhaiskasvatuksesta tai koulusta.

Yhteydenoton jälkeen käynnistyy usein palvelutarpeen arviointi (SHL 36§). Arvioinnissa sosiaalihuollon ammattilainen selvittää yhdessä perheesi, läheisverkostosi ja muiden perheesi kanssa toimivien tahojen kanssa tuen, ohjauksen ja palvelun tarvetta. Arvio tehdään keskustellen ja tavaten, perheesi tilannetta yhdessä pohtien. Palvelutarpeen arviointi valmistuu kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta.

Jos perheelläsi on tarvetta yksittäiselle palvelulle (esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu tai kasvatus- ja perheneuvonta), voidaan palvelun toteuttamisesta sopia jo esimerkiksi ensimmäisessä puhelinkeskustelussa tai tapaamisessa.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen perheesi ohjataan tarvittaessa kunnallisiin, kolmannen sektorin tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Mikäli perheelläsi alkaa asiakkuus lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, palvelutarpeen arviointia täydennetään asiakassuunnitelmalla. Asiakassuunnitelmaan kirjataan yhdessä perheesi kanssa sovitut palvelun tavoitteet. Palvelut ovat määräaikaisia ja niiden tavoitteena on vahvistaa perheesi omaa elämänhallintaa ja toimintakykyä. Asiakkuus ja palvelut päättyvät, kun perheesi omat voimavarat taas kantavat.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi

Palvelupaikat

Heinävesi (1)
Ilomantsi (1)
Joensuu (1)
Juuka (2)
Kitee (1)
Lieksa (1)
Liperi (1)
Nurmes (1)
Outokumpu (1)
Polvijärvi (1)
Rääkkylä (1)
Tohmajärvi (1)
Verkkoasiointi

Sähköinen huoli-ilmoitus -linkki lapset, nuoret, perheet, työikäiset

lasten, nuorten ja perheiden yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

lahella.fi

somejako