Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kuva

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut kulkevat lasten ja perheiden rinnalla silloin, kun perheen omat voimavarat tarvitsevat vahvistusta. Perheen elämäntilanne saattaa muuttua odottamattomasti, perhettä voi kohdata äkillinen kriisi, vanhemmuus voi uuvuttaa tai siihen voi tarvita erilaista tukea lapsen eri kehitysvaiheissa.

Lapsiperheille suunnattuja sosiaalipalveluita ovat lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, sekä kasvatus- ja perheneuvonta. Sosiaalipalveluina voidaan myöntää myös tukiperhe tai tukihenkilö. Yleisimmin palveluihin hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta ja palveluiden myöntäminen perustuu asiakassuunnitelmaan. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin asiakkaat voivat hakeutua myös omalla yhteydenotollaan.

Lasten ja perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

Tukea arkeen

Tutustu videolta perheiden arjen tueksi tarkoitettuihin palveluihin, kuten lapsiperheiden kotipalveluun, perhetyöhön, sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen sekä perheneuvolaan.

Lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut ovat osa maakunnallista perhekeskusta.

 

Sähköinen huoli-ilmoitus -linkki lapset, nuoret, perheet, työikäiset

lasten, nuorten ja perheiden yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

lahella.fi

somejako