Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla olevat keskimääräiset odotusajat ovat heinä-joulukuulta 2017.

  • Säännöllinen kotihoito 8,3 vuorokautta
  • ​Tilapäinen kotihoito 1,6 vuorokautta
  • Ateriapalvelut 3,9 vuorokautta
  • Turvapalvelut 5,9 vuorokautta
  • Muut tukipalvelut 3,8 vuorokautta
  • Palvelusetelit 1,9 vuorokautta
  • Omaishoidon tuki 21,9 vuorokautta
  • Tehostettu asumispalvelu 2,7 kuukautta