Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla olevat keskimääräiset odotusajat ovat tammi–kesäkuulta 2018. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Säännöllinen kotihoito 4,0 vuorokautta (8,3 vrk)
  • ​Tilapäinen kotihoito 3,2 vuorokautta (1,6 vrk)
  • Ateriapalvelut 2,7 vuorokautta (3,9 vrk)
  • Turvapalvelut 6,9 vuorokautta (5,9 vrk)
  • Muut tukipalvelut 5,5 vuorokautta (3,8 vrk)
  • Palvelusetelit 2,1 vuorokautta (1,9 vrk)
  • Omaishoidon tuki 20,8 vuorokautta (21,9 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 2,4 kuukautta (2,7 kk)