Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Valtuustoaloitteet

Aluevaltuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kirjallinen aloite annetaan aluevaltuuston puheenjohtajalle aluevaltuuston kokouksen aikana ja siitä tehdään merkintä kokouksen pöytäkirjaan. Valtuustoaloite lähetetään aluehallituksen valmisteltavaksi.

Tälle sivulla listataan aluevaltuuston kokouksissa jätetyt valtuustoaloitteet vuodesta 2022 lähtien sekä niiden saamat vastaukset.

 

Aluevaltuusto 14.3.2022

Riittävät mielenterveyspalvelut turvattava Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella

Vastaus: 

Ruokapalveluiden tila Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella epävarmaksi muuttuneessa turvallisuustilanteessa

Vastaus:

Aluevaltuusto 9.5.2022

Ensihoidon johtamisjärjestelmän henkilöresursseja on lisättävä

Vastaus:

Riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen Ukrainasta sotaa paenneiden auttamiseksi.

Vastaus:

Aluevaltuusto 15.6.2022

Perusterveydenhuollon palvelut toimiviksi hyvinvointialueella

Vastaus:

Selvitys päivystyksen ruokapalveluista

Vastaus:

Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden toteuttamisen kehittäminen

Vastaus:

Aluevaltuusto 27.9.2022

Omaishoitajien palkkioita korotettava ja omaishoidon tuen saamista helpotettava

Vastaus:

Esitys kotihoidon toimintamallin kehittämisestä

Vastaus:

Aluevaltuusto 11.10.2022

Ilmaisen jouluruokailun järjestäminen hyvinvointialueen työntekijöille

Vastaus:

Veto- ja pitovoimaa Siun soten hoitaja 2.0 -mallilla

Vastaus:

Aluevaltuusto 15.11.2022

Omaishoidon palvelujen erottaminen omaksi keskukseksi pois ikäihmisten toimialueelta sekä palvelupolun rakentaminen

Vastaus:

Kysymykset käytännön toimintamalleista maalaiskuntien lääkäri- ja hoitajatilanteen parantamiseksi

Vastaus:

Aluevaltuusto 14.12.2022

Pohjois-Karjala -projekti 2.0 käynnistäminen, hyvinvointia liikunnasta

Vastaus:

  •  

Pohjois-Karjala -projekti 2.0 sokerin käytön hillitseminen

Vastaus:

  •  

Yhdenvertaista kohtaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa

Vastaus:

Aluevaltuusto 21.3.2023

Pohjois-Karjalan keskussairaalasta Suomen paras synnytyssairaala

Vastaus:

Lähisuhdeväkivaltatyön kehittäminen

Vastaus:

  •  

Ikäneuvolat toteuttamaan muistisairauksien ehkäisyä

Vastaus:

Hoito- ja hoivatyöntekijöiden työajan sisällön kohdentumisen mittaaminen

Vastaus:

  •  

Vammaispoliittisen ohjelman laatiminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle

Vastaus:

Aluevaltuusto 16.5.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue mukaan Mielenturvaa-verkostoon

Vastaus:

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palveluverkko - Aloite perusterveydenhuollon ja terveyskeskusten puolesta

Vastaus:

  •  

Terveysasemien takaisinsoittojärjestelmä kuntoon

Vastaus:

  •  

Aluevaltuusto 22.6.2023

Ympärivuorokautisen lähtövalmiuden parantaminen

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Sosiaalinen investointi

Islabin Pohjois-Karjalan keskussairaalan walk-in toimipisteen asiakaspalvelun sujuvoittaminen

Aluevaltuusto 12.9.2023

Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja säilytettävä 25:ssä ikävuodessa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella

Selvitystyöryhmän perustaminen Pohjois-Karjalan HVA:n ensihoidon järjestämisvastuun siirtämiseksi Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta terveys- ja sairaanhoidon toimialueelle

Hyvinvointialueen sivut linkki pääsivulle

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

somejako