Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Valtuustoaloitteet

Aluevaltuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kirjallinen aloite annetaan aluevaltuuston puheenjohtajalle aluevaltuuston kokouksen aikana ja siitä tehdään merkintä kokouksen pöytäkirjaan. Valtuustoaloite lähetetään aluehallituksen valmisteltavaksi.

Tälle sivulla listataan aluevaltuuston kokouksissa jätetyt valtuustoaloitteet vuodesta 2022 lähtien sekä niiden saamat vastaukset ja eteneminen päätöksentekoon.

 

Aluevaltuusto 14.3.2022

Riittävät mielenterveyspalvelut turvattava Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella

Käsittelytiedot: 

Ruokapalveluiden tila Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella epävarmaksi muuttuneessa turvallisuustilanteessa

Käsittelytiedot:

Aluevaltuusto 9.5.2022

Ensihoidon johtamisjärjestelmän henkilöresursseja on lisättävä

Käsittelytiedot:

Riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen Ukrainasta sotaa paenneiden auttamiseksi.

Aluevaltuusto 15.6.2022

Perusterveydenhuollon palvelut toimiviksi hyvinvointialueella

Selvitys päivystyksen ruokapalveluista

Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden toteuttamisen kehittäminen

 

Hyvinvointialueen sivut linkki pääsivulle

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

Hyvinvointialueen hallintosääntö

somejako