Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen sekä hänen ja hänen perheensä tukeminen. Sopeutumisvalmennus on vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraista. Siun soten alueella sopeutumisvalmennus kohdennetaan ensisijaisesti vaikeavammaisten henkilöiden kommunikaatiomenetelmien opetukseen.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Korvaukset koneista ja laitteista ovat vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraisia. Tavoitteena on, että henkilö selviytyy mahdollisimman itsenäisesti päivittäisissä toimissaan. Vammaispalveluna ei korvata hoitotarvikkeita, hoitovälineitä tai hoitolaitteita.

Tukea voi määrärahojen puitteissa saada esimerkiksi auton hankintaan. Esimerkiksi autoavustusta haettaessa tarkistetaan ensisijaisen lainsäädännön perusteet (autoveronpalautus).

Ylimääräiset vaatetuskustannukset ja erityisravintokustannukset

Taloudellinen harkinnanvarainen tukitoimi on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jonka vamma tai sairaus edellyttää vaatteiden teettämistä, isoja muutostöitä tai aiheuttaa vaatteiden huomattavasti normaalia suurempaa kulumista. Tukitoimi suhteutetaan vaatteiden keskivertokulutukseen.

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti.

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

somejako