Kuvakaruselli blogit

Blogit

Siun soten blogit

Sisältöjulkaisija

angle-left Sote-uudistus on jo täällä!

Sote-uudistus on jo täällä!

Eduskunta käsittelee parhaillaan sote- ja pelastustoimen uudistuksen lakipakettia. Tavoitteena on, että lait tulisivat voimaan 1.7.2021. Lakien voimaantulon jälkeen hyvinvointialuevalmistelu etenisi väliaikaishallinnon johdolla, kunnes vaaleilla valittu hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaisi maaliskuussa 2022.

Vuoden 2023 alussa Siun sote muuttuisi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueeksi.

Hyvinvointialue ottaisi vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä maakunnassa. Mikäli lakien voimaantulo viivästyisi syksyyn, siirtyisi muutos todennäköisesti vuoden 2024 alkuun, mutta valmistelu päästäisiin kuitenkin aloittamaan jo tulevana syksynä. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että hyvinvointialue voisi hoitaa myös ympäristöterveydenhuollon tehtävät, mutta tämä vaatii vielä eduskunnassa tehtäviä muutoksia lakipakettiin.

Itse hyppäsin muutosjohtajan rooliin maaliskuussa. Vastuullani on järjestämistehtävän siirron vapaaehtoinen valmistelu projektitiimini kanssa. Uudistuksen toimeenpanon valmistelu voidaan aloittaa vasta, kun lait on hyväksytty.

Siten tässä vaiheessa hankerahoituksella tehtävän työn tavoitteena on vahvistaa ja tukea Siun soten kyvykkyyttä palvelujen järjestäjänä.

Käytännössä esimerkiksi kehittämällä hankkeen tuella omavalvontaa ja valvontaa, valmiussuunnittelua, tietosuojaa, riskienhallintaa ja HYTE-yhteistyötä. Hallinnollisen muutoksen osalta teemme esivalmisteluja, eli keräämme valmistelua tukevaa tietoa, suunnittelemme ja aikataulutamme tarvittavia tehtäviä sekä valmistaudumme väliaikaishallinnon pystyttämiseen.

Mitä Siun soten muuttuminen hyvinvointialueeksi sitten tarkoittaisi? Meillähän on jo maakunnallinen Siun sote! Me olemme uudistuksessa etumatkalla. Meillä on nyt mahdollisuus hyödyntää se valtava työ, jota olemme tehneet Siun soten valmistelussa ja Siun soten aikana toiminnan kehittämisessä sekä aiemmassa maakuntavalmistelussa. Perusrakenne on meillä olemassa.

Muiden valmistellessa organisaatioiden yhdistymisiä, me Siun sotessa voimme aidosti keskittyä rakenteiden sijaan toiminnan kehittämiseen.

Johto ja osaava henkilöstö yhdessä kehittävät toimintaa Siun soten strategian mukaisesti ja asiakkaiden tarpeisiin vastaten. Tätä toimialueilla tehtävää kehittämistyötä tukevat valtion rahoittamat Tulevaisuuden sote-keskushanke ja sote-rakenneuudistushanke hankejohtaja Heli Aallon johdolla.

Vaikka perusrakenne meillä jo on, niin toki Siun soten muuttuminen hyvinvointialueeksi aiheuttaa monenlaista hallinnollista valmistelutyötä meilläkin. Lakien hyväksymisen jälkeen tämä työ käynnistyy väliaikaishallinnon johdolla. Valmistelua tullaan tekemään valmistelutiimin toimesta valtion rahoituksella ja yhteistyössä Siun soten henkilöstön, kuntien ja sidosryhmien kanssa.

Uudistuksen etenemisestä tulemme kertomaan koko henkilöstölle nyt esivalmisteluvaiheessa mm. Teamsin välityksellä henkilöstöinfoissa ja hankkeiden intrasivulla. Asukkaille tietoa tullaan kokoamaan Siun soten internetsivulle uudistusta koskevaan osioon, joka julkaistaan kesän aikana. Lisäksi uudistuksesta löytyy kattavasti tietoa soteuudistus.fi -sivustolla. Osallistumisen tapoja tullaan lisäämään vaiheittain valmistelun edetessä.

Sote- ja pelastustoimen uudistus on tärkeä Pohjois-Karjalalle. Tavoite on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Uudistuksen myötä valtio rahoittaisi sote-palvelut tarveperusteisin kriteerein. Lakiesityksestä tulisi poistaa toistaiseksi pysyvä siirtymätasaus, joka jättää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen rahoituksen siirtymäajan jälkeenkin muuta maata alemmalle tasolle. Mutta tästä epäkohdasta huolimattakin uudistus lisäisi rahoitusta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella vähitellen seitsemän vuoden siirtymäkauden aikana.

Tulevalla hyvinvointialueella tehtävämme on järjestää ja tuottaa parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Me voimme tehdä sen jo nyt.

Sote-uudistus on jo täällä!

 

Kuva ja loitsu Kuntaliiton julkaisemasta oppaasta Kuulethan sie minnuu, jossa kerrotaan Siun soten valmisteluvaiheesta asukkaiden osallisuuden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön näkökulmasta. Oppaan ovat toimittaneet Anne Pyykkönen ja Heidi Partanen. Loitsut oppaaseen on laatinut Soile Nyman. https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2016/1780-kuulethan-sie-minnuu

Sote-rakenneuudistushankkeessa muutosjohtajana esivalmistelemassa Siun sotea kohti hyvinvointialuetta. Julkishallinnon johtamisesta innostunut, utelias muutoksentekijä, joka vapaa-ajalla löytyy usein metsästä.

Uutiskirjeet

somejako