Siun sote opettaa uusia ammattilaisia

Siun sote toimii opetusorganisaationa, jossa sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijat suorittavat opintoihinsa liittyviä käytännön harjoittelu- ja opetusjaksoja. Opiskelijat tutkivat, hoitavat ja neuvovat asiakkaita Siun soten ammattilaisten ohjauksessa. Opiskelijoiden opetus- ja ohjaustilanteet vaihtelevat yksittäisen opiskelijan ohjaamisesta muutaman opiskelijan pienryhmäopetukseen.

Opiskelijoilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Positiivinen suhtautuminen opiskelijoihin auttaa heitä kehittymään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiksi, joilla on vahva käytännön kokemus asiakkaiden kohtaamisesta ja hoitamisesta. Siun soten asiakkaana olet edistämässä tulevaisuuden ammattilaisten osaamista. Toivomme, että opiskelijat voivat olla mukana hoitamassa myös Sinua.

Henkilökunnan yhteystiedot