Ikäihmisten palvelut kuva

Ikäihmisten palvelut Perhehoito

Perhehoito on huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Se antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä sekä kokemista, hoivan ja huolenpidon perustana.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan.

Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi omaishoitajan vapaan järjestelyissä tai vuorohoitona kotona asumista tukemassa. Lyhytaikainen perhehoito sopii myös tilanteisiin, joissa ikäihminen tarvitsee tukea kuntoutumiseen esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista.

Osavuorokautinen perhehoito voi toimia vaihtoehtoina niissä koti- tai omaishoidon tilanteissa, joissa ympärivuorokautisen perhehoidon järjestäminen ei ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista. Osavuorokautista perhehoitoa voidaan toteuttaa iäkkään henkilön omassa kodissa tai perhehoitajan kodissa.

Lisätietoja perhehoidosta saa Seniorineuvonta Ankkurista sekä perhehoidon vastuutyöntekijältä.

Yhteystiedot

Omais- ja perhehoitokeskus Onneli

Palvelunumerosta saat neuvontaa ja ohjausta omaishoitoon ja omaishoidon tukeen liittyvissä kysymyksissä sekä ikäihmisten perhehoitoon liittyvissä kysymyksissä.


Tarjoamme tietoa, neuvoa ja ohjausta omaishoitoon ja omaishoidon tukeen liittyvissä kysymyksissä mm. omaishoidon tuen myöntämisperusteista ja tuen hakemisesta. Lisäksi annamme neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten perhehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Palvelemme omais- ja perhehoidosta kiinnostuneita, omais- ja perhehoitajia sekä Siun soten ammattilaisia ja sidosryhmiä.


Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos puhelinpalvelu on varattu. Soitamme takaisin saman päivän aikana.

Palvelun kieli: suomi.

Ikäihmisten perhehoito

Yhteystiedot

  • Aukioloajat
    • Maanantai—Perjantai 9.00—15.00

Omais- ja perhehoitokeskus Onneli

Omais- ja perhehoitokeskus Onneli

Puh. 013 330 2892
Soittoajat arkisin klo 9–15
Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos numero on varattu.

omaishoito(at)siunsote.fi
perhehoito(at)siunsote.fi

Omais- ja perhehoitokeskus Onneli auttaa, neuvoo ja tukee omais- ja perhehoitoon liittyvissä asioissa sekä omais- ja perhehoitajia että Siun soten ammattilaisia ja sidosryhmiä. Tällä hetkellä keskus palvelee kaikenikäisten omaishoidon sekä ikäihmisten perhehoidon asioissa.

somejako