Ympäristerveydenhuolto terveydensuojelu vesi pääkuva

Leirintäalueet

Tee ilmoitus leirintäalueen perustamisesta tai alueen toiminnan muuttamisesta viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Liitä ilmoitukseen tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Ohjeita ja neuvoja saat terveystarkastajalta.

Leirintäalueella tarkoitetaan ulkoilulaissa aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana

  • leirintämökkiin,
  • telttaan,
  • matkailuperävaunuun tai
  • matkailuajoneuvoon ja
  • jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä taikka teltalle, matkailuperävaunulle tai matkailuajoneuvolle varattua paikkaa.

Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue.

Ulkoilulain säännökset leirintäalueista koskevat muutakin vastaavanlaiseen majoittumiseen tarkoitettua aluetta, jolla olevissa, enintään yhdelle ruokakunnalle tai pienryhmälle tarkoitetuissa rakennuksissa on yhteensä yli 40 vuodepaikkaa.

Tilapäinen leirintäalue on alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Yhteystiedot Terveydensuojelu

Terveystarkastajat

Lomake leirintäalue

Lisätietoja leirintäalueet

somejako