Kuvakaruselli käsi kädessä

Geriatrinen kuntoutus

Geriatrisen kuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja parantaa ikääntyvän toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, lisätä omatoimisuutta ja kannustaa itsehoitoon sekä omaisten ohjaus.

Etenkin iäkkäät muistisairaat hyötyvät kokonaisvaltaisesta geriatrisesta arvioinnista, jossa otetaan kantaa muihinkin sairauksiin ja lääkityksiin.

Iäkkään potilaan arjessa selviytymisen haasteita ovat muun muassa

  • toimintakyvyn heikentyminen
  • pitkittyneet sekavuustilat
  • vaikea masennus
  • muistisairausepäilyt
  • epäily, ettei pärjää kotona.

Miten geriatriseen kuntoutukseen pääsee?

  • Lääkäri tekee lähetteen geriatriselle tiimille. Geriatri eli iäkkään potilaan hoitoon erikoistunut lääkäri antaa tarvittaessa konsultaatioapua lähetteen tehneelle lääkärille.
  • Kuntoutuja saa kutsun geriatriselle poliklinikalle tai hänelle suunnitellaan kuntoutusjakso osastolla.

Geriatrinen arviointi- ja kuntoutusosasto 3a

Hoidamme osastolla Siun soten alueen iäkkäitä geriatrista arviointia ja kuntoutusta vaativia potilaita. Osaston yhteydessä toimii geriatrinen poliklinikka.

Moniammatillisessa tiimissämme työskentelee lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja farmaseutti.

Osastojaksolla arvioimme kuntoutujan toimintakykyä ja lääkityksiä sekä annamme tarvittavaa kuntoutusta. Jatkosuunnitelma eli suunnitelma kotona selviytymisen tukemisesta tehdään yhteistyössä omaisen kanssa.

Yhteystiedot

Siilaisen kuntoutumiskeskus

Kuntoutumiskeskuksen palvelut, muun muassa vuodeosastot, poliklinikat ja palliatiivinen keskus. Käytetään myös nimeä kuntoutumissairaala.


Kuntoutumiskeskus keskittyy lyhytaikaisen asiakaslähtöisen hoidon ja kuntoutuksen toteutukseen.


Siilaisen kuntoutumissairaalassa tarjotaan maakunnallisesti

* geriatrista ja kirurgista jatkokuntoutusta

* vaativaa neurologista kuntoutusta

* akuuttia kuntoutusta.

Palliatiivisessa keskuksessa toimii kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka sekä palliatiivinen osasto.


Geriatrinen poliklinikka toimii geriatrisen osaston yhteydessä.


Kuntoutumiskeskus sijaitsee samassa kiinteistössä terveysaseman kanssa.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Geriatrinen kuntoutus
Geriatrinen kuntoutusosasto 3a sijaitsee 3. kerroksessa. Geriatrinen poliklinikka sijaitsee osaston yhteydessä. Vierailuajat klo 13-19. Ulko-ovet ovat avoinna arkisin klo 15 saakka. Viikonloppuisin ovet ovat lukossa, silloin saat yhteyden osastolle ovipuhelimella.

Käyntitiedot

Sähköinen huoli-ilmoitus -linkki ikäihmiset

Ikätalon logolinkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

Terveyskylän ikätalon kuvake ja linkki.

kuntoutumistalo.fi linkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

kuntoutumistalo.fi

Lisää palveluja linkit geriatrinen kuntoutus

somejako