Kuvakaruselli käsi kädessä

Geriatrinen kuntoutus

Geriatrisen kuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja parantaa ikääntyvän toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, lisätä omatoimisuutta ja kannustaa itsehoitoon sekä omaisten ohjaus.

Etenkin iäkkäät muistisairaat hyötyvät kokonaisvaltaisesta geriatrisesta arvioinnista, jossa otetaan kantaa muihinkin sairauksiin ja lääkityksiin.

Iäkkään potilaan arjessa selviytymisen haasteita ovat muun muassa

  • toimintakyvyn heikentyminen
  • pitkittyneet sekavuustilat
  • vaikea masennus
  • muistisairausepäilyt
  • epäily, ettei pärjää kotona.

Miten geriatriseen kuntoutukseen pääsee?

  • Lääkäri tekee lähetteen geriatriselle tiimille. Geriatri eli iäkkään potilaan hoitoon erikoistunut lääkäri antaa tarvittaessa konsultaatioapua lähetteen tehneelle lääkärille.
  • Kuntoutuja saa kutsun geriatriselle poliklinikalle tai hänelle suunnitellaan kuntoutusjakso osastolla.

Geriatrinen arviointi- ja kuntoutusosasto 3a

Hoidamme osastolla Siun soten alueen iäkkäitä geriatrista arviointia ja kuntoutusta vaativia potilaita. Osaston yhteydessä toimii geriatrinen poliklinikka.

Moniammatillisessa tiimissämme työskentelee lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja farmaseutti.

Osastojaksolla arvioimme kuntoutujan toimintakykyä ja lääkityksiä sekä annamme tarvittavaa kuntoutusta. Jatkosuunnitelma eli suunnitelma kotona selviytymisen tukemisesta tehdään yhteistyössä omaisen kanssa.

Yhteystiedot

Siilaisen geriatrinen arviointi- ja kuntoutusosasto 3a

Tiedustelut geriatrisen kuntoutusosaston potilasasioissa.

Palvelun kieli: suomi.

Geriatrinen kuntoutus

Sähköinen huoli-ilmoitus -linkki ikäihmiset

Ikätalon logolinkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

Terveyskylän ikätalon kuvake ja linkki.

kuntoutumistalo.fi linkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

kuntoutumistalo.fi

Lisää palveluja linkit geriatrinen kuntoutus

somejako