Kuvakaruselli ikäihminen keittiössä puhelimessa

Asumispalveluihin hakeutuminen

Kun ikäihminen ei kykene enää asumaan kotonaan ilman tukea, voi ikäihminen itse, hänen läheisensä tai ammattihenkilö pyytää hänelle asumispalvelun tarpeen kartoitusta. Tarpeen kartoituksen voi pyytää joko suullisesti tai kirjallisesti.

Kartoituksessa käydään läpi palveluohjaajan kanssa ikäihmisen terveydentila, toimintakyky, kotiin jo annettavat palvelut ja kotona asumisen haasteet. Palveluohjaaja kuulee ikäihmisen oman mielipiteen asiasta ja pyrkii löytämään palvelut, jotka tukevat ikäihmisen kotona asumista ja oman elämän hallintaa.

Videolla kerrotaan tarinamuodossa siitä, mitä tapahtuu, kun kotona ei enää pärjää:

Hakemuksen käsittely

Hakemus etenee moniammatillisen arviointiryhmän arvioitavaksi esimerkiksi, jos palveluohjaaja toteaa, ettei kotona asuminen ole ikäihmiselle turvallista lisättyjenkään palveluiden ja kuntoutuksen avulla.

Hakemuksen voi tehdä myös kotihoito tai sen voi tehdä terveyskeskussairaalan ammattihenkilöt tilanteessa, jossa ikäihminen saa terveyskeskussairaalahoitoa eikä häntä voida kotiuttaa.

Moniammatillisen arviointiryhmän muodostavat palveluohjaajan lisäksi ne sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kussakin tapauksessa tuntevat asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn.

Päätös palveluasumisesta

Palveluohjaaja tiedottaa asiakasta moniammatillisen arviointiryhmän päätöksestä.

  • Myönteinen päätös: Ikäihminen saa asumispalvelupaikan joko Siun soten omasta tai yksityisestä yksiköstä. Ensisijaisesti asiakas saa asumispalvelupaikan Siun soten omasta yksiköstä. Myönteisen asumispalvelupäätöksen lisäksi ikäihminen saa erillisen päätöksen asiakasmaksuista.
  • Kielteinen päätös: Asumispalvelun myöntämisen perusteet eivät täyty tai sillä hetkellä ei ole tarjolla vapaata soveltuvaa paikkaa. Jos vapautuvaa paikkaa täytyy odottaa, palveluohjaajan kanssa neuvotellaan missä ja kuinka kauan ikäihminen odottaa paikkaa.

Paikan saamisen valmistelut

Palveluohjaaja lähettää ikäihmiselle, läheiselle tai edunvalvojalle ARA:n tulo- ja varallisuusselvityksen sekä ARA-asuntohakemuksen. Täytetyt hakemukset palautetaan joko asiakasmaksutoimistoon tai sopimuksen mukaan palveluohjaajalle.

Hoitava yksikkö tai palveluohjaaja tarkastaa ikäihmisen perustiedoista lähiomaisen yhteystiedot. Lisäksi palveluohjaus ja ikäihmistä hoitava yksikkö huolehtivat Kelan tukien ja korotusten hakemisesta ikäihmiselle ja tiedottavat myös lähiomaista asiasta.

Myönteisen asumispalvelupaikan myöntämisen jälkeen

Asiakkaan tulee vahvistaa hänelle myönnetyn paikan vastaanottaminen.

Palveluohjaaja lähettää ikäihmiselle, läheiselle tai edunvalvojalle ARA:n tulo- ja varallisuusselvityksen sekä ARA-asuntohakemuksen. Täytetyt hakemukset palautetaan joko asuntotoimistoon tai sopimuksen mukaan palveluohjaajalle.

Palveluohjaaja ja ikäihmistä hoitava yksikkö huolehtivat Kelan tukien ja korotusten hakemisesta ikäihmiselle ja tiedottavat myös lähiomaista asiasta.

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

SENIORINEUVONTA ANKKURI

Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 9-15.
Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos numero on varattu.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu.
Asiointi vain ajanvarauksella.

Seniorineuvonta Ankkurista saat tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, erilaisista asumisen vaihtoehdoista, sosiaalietuuksista sekä kuljetuspalveluista. Voit tehdä myös ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ankkuriin voivat olla yhteydessä ikäihmiset, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

somejako