Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Aikuissosiaalityö kuva

Välitystilipalvelu

Välitystilin avulla autetaan asiakasta, jolla on toistuvasti vakavia ongelmia raha-asioidensa hoitamisessa.

Asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti palveluun, jossa hänen tulonsa ohjautuvat sosiaalitoimen hallinnassa olevalle tilille. Tililtä hoidetaan asiakkaan päivittäiset menot ja raha-asiat yhdessä sovitun mukaisesti. Asiakkaalle annetaan hänen jäljelle jäävistä varoistaan käyttöraha.

Välitystilipalvelussa on kyse asiakkaan ja sosiaalitoimen välisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Asiakas ei ole tällöin holhouksen alaisena tai yleisen edunvalvonnan piirissä.

Yhteystiedot

Enon sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimistosta saat neuvoja ja ohjausta sosiaalipalveluista ja sosiaaliturvaetuuksista. Asioi vain ajanvarauksella, ota yhteyttä sosiaalipalvelujen puhelinpalveluun.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Välitystilipalvelu

Käyntitiedot

Apua talous- ja velkahuolissa linkit

sosiaalialan yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

lahella.fi

somejako