Kuvakaruselli nainen ja kaksi lasta iloisesti leikkimässä

Perheneuvola

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin.

Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja.

Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Yhteystiedot

Joensuu ja Kontiolahti, perheneuvolan neuvolaikäisten tiimi (3-7 v. psykologiset tutkimukset).

Neuvolaikäisten lasten psykologipalvelun työntekijöiden työskentelyalueet noudattavat neuvola-alueiden aluejakoa. Palveluun tullaan yhteistyötahon (lastenneuvolan tai päivähoidon henkilöstön) ohjaamana ja oma-aloitteisesti. Palveluun ohjataan tai vanhempi hakeutuu, kun lapsen on vaikea keskittyä ja hän on hyvin vilkas tai lapsen käyttäytymisestä on huolta tai lapsi ei tunnu oppivan asioita, kuten muut saman ikäiset lapset.


Palvelu toteutuu usein lapsen kehityksen psykologisena arviona ja on usein osa lapsen ja hänen perheensä laajempaa palvelukokonaisuutta. Alle kouluikäisten psykologipalvelussa työskennellään usein sekä yksin lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ja tarvittaessa lapsen muun arkiverkoston kanssa. Palvelusta tehdään suosituksia lapsen jatkotutkimuksiin tai tukeen. Neuvolaikäisten psykologi tekee lapselle kehitysarvioita ja -tutkimuksia, joiden tarkoituksena on havaita lapsen pulmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää tarvittavaa tukea lapselle ennen koulun aloittamista. Asiakastyö pitää sisällään vanhempien neuvontaa ja ohjausta.

Palvelun kieli: suomi.

Perheneuvolan palvelut

Kesäaukioloajat - nosto

somejako