Lastensuojelu kuva

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava, että lapselle laaditaan jälkihuoltosuunnitelma.

Jälkihuolto järjestetään

 • sijaishuollon päättymisen jälkeen
 • avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin.

Nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltoa, vaikka häntä ei olisi aiemmin sijoitettu kodin ulkopuolelle tai sijoitus olisi kestänyt alle puoli vuotta. Näin voidaan tukea nuorta itsenäistymisessä, vaikka ehdotonta jälkihuoltovelvollisuutta ei olisikaan.

Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa. 

Jälkihuollon palveluja ovat esimerkiksi

 • nuoren tulevaisuuden toiveiden ja tarpeiden miettiminen yhdessä
 • psykososiaalisen tuen antaminen; henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, esimerkiksi arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista
 • apu omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun
 • apu asunnon hankkimiseksi
 • tuki koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen
 • tuki työllistymiseen ja harjoitteluun
 • tuki harrastuksiin
 • loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen
 • mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmään.

Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy nuoren täyttäessä 25 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä kun lapsi on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut viimeksi lastensuojelun asiakkaana.

Itsenäistyvää nuorta ei kuitenkaan saa jättää ilman tukea tämän jälkeenkään vaan sosiaalityöntekijän tulee ohjata ja saattaa hänet tarvittaessa käyttämään muita kunnan järjestämiä yleisiä palveluja, tukitoimia ja etuusjärjestelmiä, taloudellista tukea nuoren asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin, sekä ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön.

Lastensuojelu Yhteystiedot

Lastensuojelu

somejako