Lastensuojelu kuva

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista.

Lapsen hyvinvoinnista on aihetta huolestua esimerkiksi silloin, kun

  • vanhemmat lyövät lasta
  • vanhemmat ovat lapsen seurassa vahvassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  • lapsi on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  • lapsi pinnaa koulusta
  • lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina tai hänen vaatetuksensa ei ole asianmukainen
  • lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat tai heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä. Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä.

Miten lastensuojeluilmoitus tehdään

Lastensuojeluilmoitus tehdään aina ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. Kiireellisissä tilanteissa ja virka-ajan ulkopuolella ilmoitus voidaan tehdä sosiaalipäivystyksen asiakaslinjan numeroon 013 330 9002.

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, sähköisesti (https://miunpalvelut.fi/siunsote/lastensuojeluilmoitus), kirjallisesti tai käymällä sosiaalitoimistossa henkilökohtaisesti. Tietojen arkaluontoisuuden vuoksi ilmoitusta ei pidä tehdä sähköpostitse.

Ilmoituksen tekemistä varten on olemassa lastensuojeluilmoituslomake (pdf), mutta lomakkeen käyttäminen ei ole edellytyksenä ilmoituksen tekemiselle. Lomaketta voi käyttää, jos se helpottaa ilmoituksen tekemistä tai jos haluaa varmistaa, että ilmoitus kirjataan sanatarkasti oikein.

Tärkeintä on, että ilmoitus tehdään viipymättä, ja että lastensuojelulain 25 §:ssä mainitut ilmoitusvelvolliset tahot antavat ilmoituksen tehdessään yhteystietonsa, jotta tietoja voidaan tarpeen mukaan täydentää. Erityisen nopeasti tieto on välitettävä sellaisissa tapauksissa, joihin liittyy rikos.

Lastensuojeluilmoituksen tekijän on kerrottava

  • tiedossaan olevat lapsen henkilötiedot
  • ilmoituksen syy (perusteet, syyt ja tapahtumat ilmoituksen tekemiselle)
  • lisäksi voidaan kertoa, onko lapselle tai tämän huoltajalle kerrottu ilmoituksen tekemisestä.

Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus.

Lastensuojelu Yhteystiedot

Lastensuojelu

Yhteystiedot sosiaalipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakaslinja

Puh. 013 330 9002

Palvelee Siun soten eli Pohjois-Karjalan alueella.

somejako