Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Perhetyö ja kotipalvelu kuva

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista lapsiperheille suunnattua varhaista tukemista. Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista. Kotipalvelulla tuetaan perheen omien voimavarojen vahvistumista ja arjessa selviytymistä.

Missä tilanteessa kotipalvelua voi saada

Kotipalvelun myöntämisen perusteena on:

 • raskauteen tai synnytykseen liittyvä perheen palveluntarve
 • vauvan hoitoon liittyvä tuentarve
 • monikko- ja /tai suurperheeseen liittyvä tuentarve
 • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve
 • perheenjäsenen kuolema
 • asioinnin tarve, esim. lääkärin määräämät sairaala- tai terapiakäynnit
 • vanhemman äkillinen tai pitkäaikainen väsymys tai uupumus
 • vanhemman kirurginen toimenpide
 • äkillinen lapsen vakava sairaus tai vamma
 • äkillisestä kriisistä tai muusta erityistilanteesta johtuva käytännön avuntarve

Palvelu toteutetaan Siun soten omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelipalveluna. Lapsiperheiden kotipalvelu on asiakkaalle maksutonta 1.1.2021 alkaen.

Yhteystiedot

Palvelutarpeen arviointitiimi

 • Puhelin
  • Palvelutarpeen arviointitiimi, palvelutarpeenarviointi.lantinen(at)siunsote.fi Heinävesi, Polvijärvi, Outokumpu, Liperi
  • +358 13 330 5143

Palvelutarpeen arvioinnin yksikkö vastaa yleisestä sosiaalipalveluihin liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta, sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisten yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottamisesta ja käsittelystä sekä uusista sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisista lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinneista.

Palvelun kieli: suomi.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Yhteystiedot

 • Aukioloajat
  • Maanantai—Perjantai 8.30—15.00

lasten, nuorten ja perheiden yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako