Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Honkalampi-keskus

Honkalampi-keskus on moniammatillinen sosiaali- ja vammaispalveluja tuottava osaamiskeskus.

Keskuksessa on asiantuntijapalveluiden lisäksi noin 85 asumispalvelun ja osastohoidon paikkaa sekä perhehoitoa, päivätoimintaa ja Liperin kunnan peruskoulu.

Honkalampi-keskus tarjoaa palveluja kaikenikäisille henkilöille, joiden henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Lisäksi alueella on lastensuojelun, työikäisten sosiaalipalvelujen, perhe- ja sosiaalipalvelujen ennaltaehkäiseviä palveluja sekä mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö.

Palveluja tuotetaan kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti hyödyntämällä alan valtakunnallista ja kansainvälistä tutkimus- ja kehittämistyötä.

Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan hyvä ja tasavertainen elämä.

Palvelut Honkalampi-keskuksessa

Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Kehitysvammaisten palvelut
Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus A-talo.
Kuntouttava työtoiminta
Perhe- ja sosiaalipalvelut, L-talo. Asiointi vain ajanvarauksella.
Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden sosiaalityö
Lastensuojelu
L-talo.
Lastensuojelun avohuolto
A-talo. Heinäveden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven lastensuojelupalvelut.
Lastensuojelun jälkihuolto
L-talo Heinäveden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven lastensuojelupalvelut.
Lastensuojelun sijaishuolto
L-talo. Heinäveden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven lastensuojelupalvelut.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutus
E-talo Leppälä.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ryhmämuotoinen hoito
E-talo Leppälä.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoito
E-talo Leppälä.
Perheneuvolan palvelut
Perhetyö
L talo/Metsälä, perhetyön toimipiste, Ylämyllyn koulun ruokalarakennus, oma sisäänkäynti parkkipaikkojen puolelta.
Työikäisten sosiaalipalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut, L-talo. Asiointi vain ajanvarauksella.
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
Perhe- ja sosiaalipalvelut, L-talo. Asiointi vain ajanvarauksella.
Vaikeavammaisten palvelut
Vammaisten ja kehitysvammaisten kuntoutus
Vammaisten ja kehitysvammaisten kuntoutusohjaus
Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut / erityisryhmien asiantuntijapalvelut
Vammaisten ja kehitysvammaisten puheterapia ja AAC-ohjaus
Vammaisten ja kehitysvammaisten päiväaikainen toiminta
Päivätoiminta talo-U.
Vammaisten ja kehitysvammaisten suun ja hampaiden terveydenhuolto
Vammaisten ja kehitysvammaisten tuettu asuminen
Vammaisten laitoshoito
Muksula-Pauliina talo-A Tuulikello talo-D
Ympärivuorokautinen palveluasuminen
Pihkarinne talo-P Leppälä talo-E Honkatähti talo-K

Yhteystiedot Honkalampi-keskus

Yhteystiedot

Honkalampi-keskus
Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Googlen karttalinkki

Henkilökunnan yhteystiedot perhe ja sosiaalipalvelut

vammaisten yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

lahella.fi

somejako