Henkilökohtainen apu

Voit saada henkilökohtaista apua, jos sinulla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi tarvitset välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuaksesi päivittäisestä arjestasi.

Voit hakea apua selviytyäksesi

  • päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Jotta voit saada henkilökohtaista apua, sinun tulee itse pystyä määrittelemään tarvitsemasi avun sisältö ja toteuttamistapa.

Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa eikä valvontaa. Näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla. Henkilökohtainen apu on maksutonta.

Henkilökohtaisen avun toteuttamistavat

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää seuraavilla tavoilla:

  • Voit toimia itse työnantajana ja palkata itsellesi henkilökohtaisen avustajan
  • Voit hankkia avustajapalvelua palvelusetelillä tai
  • Siun sote voi järjestää sinulle henkilökohtaisen avustajan joko oman avustajakeskuksemme kautta tai kilpailutettujen palveluntuottajien joukosta.

Saat avustajakeskuksemme kautta neuvontaa kaikissa henkilökohtaiseen apuun liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot

Henkilökohtaisen avun avustajakeskus
Puh. 013 330 5909
ja 013 330 5777
Noljakantie 4
80130 Joensuu
avustajakeskus(at)siunsote.fi

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi