Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Asiointi kuva

Henkilötietojen käsittely

Tälle sivulle on koottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen asiakkaalle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä Siun sotessa. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sekä terveydenhuollon potilasta että sosiaalihuollon asiakasta. Tarkemmat tiedot eri palveluissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyvät alla olevista tietosuojaselosteista.

Tietojen käyttötarkoitus

Asiakastietojen keräämisen käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja palvelun tuottaminen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu sekä laskutus. Asiakastietoja saavat käyttää ainoastaan asiakkaan palveluun, potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat ammattihenkilöt.

Asiakkaan oikeuksien toteuttaminen

Asiakkaan uusia oikeuksia EU-asetuksen mukaan ovat oikeus tietojen poistamiseen, oikeus siirtää tiedot, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen käsittelyn vastustamisoikeus.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa potilas- ja asiakastietojen tallentaminen ja säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön, joten tietojen siirto- tai poisto-oikeus ei koske näitä tietoja. Käsiteltävät tiedot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antamisen kannalta välttämättömiä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, siitä syystä tietojen käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen ei ole mahdollista.

Tietojen tarkastaminen

  • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut tiedot. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voida toteuttaa valtakirjalla. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää pyyntö henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla tarkastuspyyntölomakkeella.
  • Asiakas voi katsoa omia terveystietojaan myös Omakanta-palvelussa.

Tietojen korjaaminen

  • Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevien henkilötietojen korjaamista, jos ne ovat hänen mielestään virheellisiä, tarpeettomia tai puutteellisia. Tiedon korjaamisvaatimus toimitetaan kirjallisena ja sen tulee olla yksilöity ja perusteltu.
  • Lisätietoja ja ohjeita löydät sivulta tietojen tarkastaminen ja korjaaminen: https://www.siunsote.fi//tietojen-tarkastaminen-ja-korjaaminen

Tietojen luovuttaminen

  • Asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan omakätisesti allekirjoitettua nimenomaista suostumusta tai lain säädöstä. Jos asiakas ei kykene ymmärtämään annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
  • Suostumus tietojen luovuttamiseen pyydetään kirjallisena. Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksesta ja tietojen luovuttamisesta tehdään merkinnät asiakirjoihin.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antavat Siun soten tietosuojavastaavat.

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu tai niitä luovutetaan luvattomasti sivulliselle tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta.

Voit ilmoittaa meille tietoturvaloukkauksesta, joka koskee Siun soten henkilötietojen käsittelyä. Ilmoituksen voit tehdä sähköisessä asiointipalvelussamme. Ilmoituksen jättäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnukset tai mobiivarmenne).

Tietosuojaselosteet

Sosiaali- ja terveyspalvelut


Oppilashuollon asiakasrekisteri (pdf)
Potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttölokirekisteri (pdf)
Potilasrekisteri (pdf)
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri (pdf)
Sosiaalihuollon ilmoitusrekisteri (pdf)
Ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintäpalvelut (pdf)
Ympäristöterveydenhuolto, valvonta (pdf)

Muut

Asianhallintajärjestelmän henkilörekisteri (pdf)
Asiakaspalautejärjestelmän rekisteri (Qpro) (pdf)
Asiakaskyselyn rekisteri (Webrobol)  (pdf)
Medinet - Sähköinen omahoitopalvelu (pdf)
Sähköinen ajanvaraus (pdf)
eVaraus – koronarokotusten verkkoajanvaraus (pdf)
Henkilöstöhallinnon ja luottamushenkilöiden henkilörekisteri (pdf)
Hyväksyttyjen kotipalvelun tukipalveluntuottajien julkinen luettelo (pdf)
Hyväksyttyjen palvelusetelituottajien julkinen luettelo (pdf)
Lehdistötiedotteiden jakelulistojen rekisteriseloste (pdf)
Onerva-omaisviestintäsovelluksen tietosuojaseloste (pdf)
Opiskelijarekisteri (pdf)
Palvelusetelin saaneiden asiakkaiden rekisteri Vaana Oy/OmaVaana (pdf)
Previct Alcohol (pdf)
Puhelintallennerekisteriseloste (pdf)
Sidonnaisuusrekisteri (pdf)
Terveysasemien vastaanottojen asiakaskyselyt (pdf)
Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)
Vapaaehtoisten sidonnaisuusilmoitusten rekisteri (pdf)
Hei ikäihminen, mitä siulle kuuluu -toimintamalli (pdf)

 

Kyselyt ja koulutukset

Suupirssin asiakaskysely (pdf)
Sähkösavukkeet ajankohtaisinfo (pdf)

 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tietosuojaselosteet

Sidonnaisuusrekisteri (pdf)
Vapaaehtoisten sidonnaisuusilmoitusten rekisteri (pdf)
Hyvinvointialueen asukaskyselyt (pdf)
Järjestöjen toiminta-avustukset ja kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (pdf)

 

Tutkimustoiminta

Tutkimuksiin liittyvät tietosuojaselosteet löytyvät tutkimusten kuvausten yhteydestä sivulta Käynnissä olevat tutkimukset.

tietosuoja verkkosivut

Evästeiden käyttö www.siunsote.fi-sivustolla

Verkkosivuillamme seurataan evästeiden (cookies) avulla kävijämääriä ja muita sivulla käyntien yhteydessä talteen jääviä tietoja, kuten selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta. Seurantaan käytämme Google Analytics -palvelua.

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voi suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Evästetietojen avulla seuraamme mm. sivujen kävijämääriä, suosituimpia sisältöjä ja sivustolla tehtyjä hakuja. Tiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksilla. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi löydät osoitteesta https://www.aboutcookies.org/.

Yhteystiedot tietosuoja-asiantuntijat

Tietosuoja-asiantuntijat

Johanna Roivas
Tietosuoja-asiantuntija
(tietosuojavastaava)
puh. 013 330 4604
johanna.roivas(at)siunsote.fi

Mirja Vilpponen
Tietosuoja-asiantuntija
(tietosuojavastaava)
Puh. 013 330 8269
mirja.vilpponen(at)siunsote.fi

Linkki Asiakirjajulkisuuskuvaus

somejako