Aikuissosiaalityö kuva

Välitystilipalvelu

Välitystilin avulla autetaan asiakasta, jolla on toistuvasti vakavia ongelmia raha-asioidensa hoitamisessa.

Asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti palveluun, jossa hänen tulonsa ohjautuvat sosiaalitoimen hallinnassa olevalle tilille. Tililtä hoidetaan asiakkaan päivittäiset menot ja raha-asiat yhdessä sovitun mukaisesti. Asiakkaalle annetaan hänen jäljelle jäävistä varoistaan käyttöraha.

Välitystilipalvelussa on kyse asiakkaan ja sosiaalitoimen välisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Asiakas ei ole tällöin holhouksen alaisena tai yleisen edunvalvonnan piirissä.

Yhteystiedot

Sosiaalipalvelut Eno, Joensuu, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Pyhäselkä ja Tuupovaara

Palvelunumerosta saa neuvontaa ja ohjausta aikuissosiaalityön palveluista. Aikuissosiaalityön palveluja ovat täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki, välitystilipalvelut, asunnottomien palvelut ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut.

Palvelun kieli: suomi.

Välitystilipalvelu

Yhteystiedot

  • Aukioloajat
    • Maanantai—Torstai 9.00—12.00 ja 13.00—15.00
    • Perjantai 9.00—12.00 ja 13.00—14.00

Aikuissosiaalityö Yhteystiedot

Aikuissosiaalityö Siun sotessa

sosiaalialan yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako