Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Aikuissosiaalityö kuva

Välitystilipalvelu

Välitystilin avulla autetaan asiakasta, jolla on toistuvasti vakavia ongelmia raha-asioidensa hoitamisessa.

Asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti palveluun, jossa hänen tulonsa ohjautuvat sosiaalitoimen hallinnassa olevalle tilille. Tililtä hoidetaan asiakkaan päivittäiset menot ja raha-asiat yhdessä sovitun mukaisesti. Asiakkaalle annetaan hänen jäljelle jäävistä varoistaan käyttöraha.

Välitystilipalvelussa on kyse asiakkaan ja sosiaalitoimen välisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Asiakas ei ole tällöin holhouksen alaisena tai yleisen edunvalvonnan piirissä.

Yhteystiedot

Nurmeksen sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimistosta saat ohjausta ja neuvontaa työikäisten sosiaalityön, lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluihin.

Toimipisteessä hoidettavia palveluja ovat täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, välitystilipalvelu, perheneuvonta, koulukuraattori- ja psykologipalvelut, lapsen isyyden selvittäminen, lapsen huolto-, tapaamis- ja elatusasiat, lastensuojelu, ohjaus ja neuvonta asunnottomien palveluihin.


Asiointi tapahtuu pääasiassa ajanvarauksella.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Välitystilipalvelu

Käyntitiedot

  • Aukioloajat
    • Maanantai 9.00—12.00

Apua talous- ja velkahuolissa linkit

Apua talous- ja velkahuolissa

sosiaalialan yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako